powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zarząd Powiatu Łęczyńskiego z Absolutorium i Wotum Zaufania!

Wczoraj odbyła się XLVIII sesja Rady Powiatu w Łęcznej, której wynikiem było otrzymanie przez Zarząd Powiatu w Łęcznej Absolutorium i Wotum Zaufania, które są wyrazami akceptacji podejmowanych przez Zarząd działań.✅

Tegoroczne decyzje Zarządu, podobnie jak w poprzednich latach, mają niezmiennie na celu wielopłaszczyznowy rozwój powiatu i poprawę jakości życia mieszkańców. Decyzję o przyznaniu Absolutorium i Wotum Zaufania opartą o wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną podjął również niezależny organ: Regionalna Izba Obrachunkowa.📈

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w dotychczasowy rozwój powiatu – mieszkańcom regionu angażującym się w rozwój lokalnej społeczności i organizowane przez nas wydarzenia, jak również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Dziękujemy też pracownikom i przedstawicielom podległych Starostwu jednostek. Podziękowania należą się również Radnym, którzy mieli bezpośredni wpływ na pozytywną decyzję dotyczącą Absolutorium i Wotum Zaufania:

– Arkadiuszowi Biegajowi

– Agacie Dudek

– Jadwidze Jaskułeckiej

– Piotrowi Jastrzębskiemu

– Bożenie Kornatce

– Adamowi Niwińskiemu

– Piotrowi Rybakowi

– Małgorzacie Więcławskiej-Siwek

– Pawłowi Wolińskiemu

– Michałowi Woźniakowi

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Łęcznej

Zmiany od 1 lipca 2023 r. dla kupujących i sprzedających pojazdy oraz kierowców

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) z dniem 01.07.2023 r. odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, w związku z powyższym od 01.07.2023 r. na złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE jest ustawowe 30 dni.

Ważne – obowiązek rejestracji, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu obciąża obie strony transakcji, zarówno nabywcę jak i zbywcę pojazdu (dotyczy sprzedaży, darowizny, zamiany czy nabycia pojazdu w drodze dziedziczenia).

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać osobiście w wydziale komunikacji, przez pełnomocnika, wysłać pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem EPUAP.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz niezgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w powyższym terminie powoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1.000 zł.

Pamiętać należy, że po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego tj. od dnia 01.07.2023 r. w ciągu 60 dni należy wykonać lub odnowić wszystkie zaległe badania i szkolenia, a terminy ważności niżej wymienionych dokumentów przedłużyć:

  • prawa jazdy,
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • świadectwa kierowcy,
  • legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Po tym terminie ww. uprawnienia automatycznie stracą ważność.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej
i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Więcej w linku poniżej:

Akcja – oddaj rower potrzebującym!

Akcja – oddaj rower potrzebującym!

Sezon rowerowy w pełni! 🚴‍♀️🚴

❗️❤️Akcja rusza już dziś!❤️❗️

Sprzątałeś garaż?

Znalazłeś stary rower?

Samą ramę?

A może dobre opony?

Teraz pewnie zastanawiasz się, co zrobić ze starymi, nieużywanymi częściami i dwoma kółkami?

Nie wyrzucaj ich! ❌

Weź udział w zbiórce, którą organizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej, która wesprze dzieciaki z Naszych jednostek!

ℹ️Do punktu zbiórki rowerów możesz przynieść:

➖nowe i używane rowery dowolnej wielkości i w każdym stanie,

➖części rowerowe, ramy, koła,

➖akcesoria rowerowe – m.in. kaski, światełka, zapięcia

➖narzędzia przydatne przy naprawie rowerów.

Zebrane rowery, zostaną odrestaurowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, tak aby były bezpieczne w użytkowaniu na drodze. Przekazane zostaną do naszych jednostek takich jak: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem czy Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kijanach. Oby mogły wspomagać Nasze dzieciaki w tym wakacyjnym okresie umożliwiając im wycieczki nad jeziora czy ścieżki przyrodnicze.

Rowery można przekazywać bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Łęcznej lub do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Może być zdjęciem przedstawiającym rower
Zakończenie roku szkolnego w naszym regionie

Zakończenie roku szkolnego w naszym regionie

Drogie dzieci, drodzy uczniowie,
Z całego serca pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i gorące gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego. Doskonale wiemy, że jest to ważne wydarzenie w Waszym życiu, symbolicznie kończące kolejny etap Waszej nauki i otwierające drzwi do nowych możliwości, przygód, ale i wyzwań.
Przez ten rok i wszystkie poprzednie lata edukacji, pokazaliście ogromną determinację, pracowitość i zaangażowanie. Dla wielu z Was okres ten był wyjątkowo ciężki z powodu zmiany trybu nauki, który znacząco wpłynął na komfort Waszej edukacji.
Chcemy podziękować Wam za Waszą wytrwałość i wysiłek, który z pewnością przyniósł pożądane efekty i stanowi ogromną radość dla Waszych rodziców i nauczycieli, którzy obserwowali Wasz rozwój od samego początku- byli świadkami Waszych osiągnięć, zmagań i sukcesów.
Drodzy uczniowie, pamiętajcie że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy z podręczników, ale również rozwijanie niezbędnych umiejętności społecznych, odkrywanie swoich pasji i zawieranie przyjaźni na całe życie.
Przed Wami wspaniały czas- wakacje. Życzymy Wam niezapomnianych chwil pełnych relaksu i radości. Korzystajcie z wolnego czasu, spędzajcie go radośnie z rodziną i przyjaciółmi, odpoczywajcie i nabierajcie sił na kolejne wyzwania, aby od września (lub października) wykorzystać pełnię swojego potencjału.
Dzisiaj w naszym regionie odbyło się wiele uroczystości zakończenia roku szkolnego, delegacji Starostwa Powiatowego w Łęcznej udało się pojawić aż w sześciu placówkach- w każdej z nich wykonaliśmy dla Państwa relację zdjęciową, którą zobaczyć można na naszym Facebooku. Oto lista placówek, które odwiedziliśmy:
-Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, obecna była Sekretarz Powiatu Wioletta Wachewicz
-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Górnik Łęczna, obecna była Naczelnik Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Dorota Makara. Na miejscu pojawił się również Maciej Grzywa, Prezes Fundacji Akademia Sportu Górnik Łęczna.
-Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej , obecny był Wicestarosta Michał Pelczarski
-Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, obecna była Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Joanna Puła
-Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, obecna była Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Kultury Wioleta Olender
-Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej, obecny był Starosta Krzysztof Niewiadomski