powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
23 września 2021r. o godz. 12.00  nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

CZYTAJ…
Dożynki Powiatowe 2021

Dożynki Powiatowe 2021

Barwny korowód, kolorowe stroje, strojne wieńce, atmosfera radości i wdzięczności za ostatni rok oraz zebrane plony towarzyszyła uczestnikom Dożynek Powiatu Łęczyńskiego, które w tym roku odbyły się w Puchaczowie.

CZYTAJ…