powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XLII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XLII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 25 października 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  c) w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  d) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński,
  e) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Praktyki zawodowe w Grecji są OK!

Praktyki zawodowe w Grecji są OK!

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej od kilku lat zdobywają wiedzę praktyczną podczas praktyk zawodowych w Grecji i we Włoszech. Tym razem w pierwszej połowie października, do słonecznej Hellady, wyruszyło 24 uczniów.

CZYTAJ…
Wystawa grzybów w Sanepidzie

Wystawa grzybów w Sanepidzie

Wystawa grzybów w Sanepidzie

    13 października 2022 r. przed budynkiem Szpitala Powiatowego w Łęcznej w można było  oglądać wystawę grzybów świeżych „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia” zorganizowaną przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej.

CZYTAJ…
Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych

Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych

17 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się konferencja organizowana w ramach operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”

CZYTAJ…