powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dziś, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zebraliśmy się na Placu Powstań Narodowych by oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Po modlitwie, Apelu Pamięci i odegraniu Pieśni Żołnierskich przez Orkiestrę Górniczą, przy pomniku złożone zostały wieńce.

Cześć i chwała Bohaterom!Dziękujemy wszystkim za obecność. Wśród uczestników obchodów pojawili się:

Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego – Michał Pelczarski

Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego –Wioletta Wachewicz

Przewodniczący Rady Powiatu –  Arkadiusz Biegaj

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Jadwiga Jaskułecka

Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Turystyki – Wioleta Olender


Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski

Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Matczuk

Ksiądz Andrzej Lupa

Żołnierze z 19 Lubelskiej Brygady zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga


Ministra Finansów –  Artura Sobonia reprezentowała Patrycja Czerwińska


Ministra Edukacji i Nauki reprezentował Dyrektor biura poselskiego Ministra Przemysława Czarnka – Szymon Osieleniec

Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie reprezentowali: młodszy chorąży Karol Wójcik, koordynator do spraw dostępności Jolanta Prokop, szeregowy Andrzej Baranowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – Mł. Brygadier Paweł Kasperek
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Sławomir Cielniak


ZWIĄZKI ZAWODOWE LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA  S.A. reprezentowali:

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Organizacja  Międzyzakładowa – Mariusz Romańczuk

Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce – Jacek Świerszcz

Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” –  Artur Brzozowski

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla „Przeróbka” –  Jarosław Niemiec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej reprezentował Dyrektor – dr n. med. Krzysztof Bojarski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej reprezentowała kierownik – Magdalena Grzybowska-Konowałek

Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej reprezentowali:

Dyrektor – Bogdan Barbuziński

Zastępca Dyrektora – Dominika Lewandowska

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności reprezentowały:

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – Danuta Grzechnik

pracownik  Zakładu – Beata Tatarczak

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – Katarzyna Łoś

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej reprezentowała Dyrektor -Elżbieta Piłka

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Monika Mikołajewska

Zastępca dyrektora – Milena Wasilewicz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej reprezentowali:

Dyrektor – Agnieszka Korzeniewska

Straszy pracownik socjalny – Barbara Tryk

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Natalia Siwko

Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Monika Bogusz 

Bibliotekarz – Justyna Sudak

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej reprezentowały:

Sekretarz Ośrodka – Agnieszka Sachar

Specjalista ds. fizjoterapii –  Daria Mazurek

Pracownik Obsługi – Elżbieta Patyra

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie reprezentowali pracownicy:

Dominika Wasilak

Beata Halska-Wątroba

Michał Dziekanowski

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie reprezentuje :

Dyrektor – Justyna Sawicka

Powiatowy Klub Senior Plus w Łęcznej reprezentują:

Kierownik – Ewa Burcon

Seniorki – Teresa Susz i Pani Władysława Łukasik

Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie reprezentowały:

Kierownik – Iwona Sawicka

Seniorki – Maria Frydrycka i Danuta Przekora

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Grażyna Paterek

Psycholog i doradca zawodowy – Paulina Skowronek-Cholewa

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem reprezentował Dyrektor Dariusz Szafranek

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom nr 1 w Kijanach reprezentowały:

Dyrektor – Marlena Samborska

Wychowawca koordynator w Placówce Opiekuńczo-wychowawczej Dom 2 – Natalia Kalało

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej reprezentowały:

Dyrektor – Jolanta Jarawka
Wicedyrektor  – Ewa Stefańska

Zespół Szkół w Ludwinie reprezentowała Dyrektor Dorota Zając

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Simona Bolivara reprezentowały:

Dyrektor – Magdalena Gajowiak

Nauczyciel historii – Wioletta Chmiel

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej reprezentowała Dyrektor Maria Jarmuł-Snopek

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach reprezentował Dyrektor Arkadiusz Dębała

Przedszkole Specjalne w Ludwinie reprezentowały:

Dyrektor – Pani Monika Nowosad

Nauczyciel – Pani Kinga Kowalska

Szkołę Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna reprezentował Dyrektor Grzegorz Lendzion

Obecni byli również przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowego Związku Solidarność Pracowników Oświaty w Łęcznej