powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Używanie fajerwerków to popularna forma rozrywki, szczególnie podczas różnych uroczystości, takich jak Sylwester czy święta narodowe. Jednak, zgodnie z polskim prawem, istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące posługiwania się tymi pirotechnicznymi artykułami w miejscach publicznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę mienia. W poniższym artykule omówiono główne ograniczenia związane z używaniem fajerwerków w Polsce.Podkreślenia wymaga, że zgodnie z polskim prawem używanie fajerwerków dozwolone jest na terenach prywatnych przez cały rok. Fajerwerki mogę być również używane na terenach publicznych od 31 grudnia do 1 stycznia. Przepisy prawa miejscowego mogą wskazywać inne dni, w których możliwe jest używane fajerwerków w miejscach publicznych.

Przed planowanym pokazem czy też przed zbliżającym się okresem noworocznym, warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi w miejscu naszego zamieszkania lub miejscu aktualnego przebywania.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków w miejscach publicznych regulują zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa miejscowego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody.

Sankcje karne związane z naruszeniem przepisów dotyczących używania fajerwerków zostały spenalizowane w art. 51 Kodeksu Wykroczeń, gdzie opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego.

Warte podkreślenia jest, iż przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu – zagrożony grzywną do 5 tys. złotych.

Używanie fajerwerków w Polsce wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa pirotechnicznego. Znajomość kategorii fajerwerków, ograniczeń wiekowych oraz miejsc i czasu, w których można ich używać, jest kluczowa dla uniknięcia konsekwencji prawnych. Warto pamiętać, że przestrzeganie tych przepisów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę mienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby, które chcą korzystać z fajerwerków, muszą spełnić określone warunki:

Wiek:
Aby zakupić i używać fajerwerków należy mieć ukończone 18 lat.

Miejsce i okres używania:
Fajerwerki można używać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz w określonych okresach. Zazwyczaj są to dni takie jak Sylwester, Dzień Niepodległości lub inne specjalne okazje, a miejsca te są wyznaczane przez lokalne władze.

Kategorie fajerwerków:
Istnieją różne klasy fajerwerków, oznaczane literami od F1 do F4. Każda z tych klas ma określone zastosowanie oraz wymagania dotyczące składu i sposobu użycia.

Zezwolenie:
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do fajerwerków klasy F3 (średnie) i F4 (duże), konieczne może być uzyskanie zezwolenia od właściwego organu.

Zakaz używania po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających:
Używanie fajerwerków pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jest zabronione. Bezpieczeństwo i środowisko:
Podczas używania fajerwerków, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz pamiętać o ochronie środowiska. Fajerwerki nie mogą być wykorzystywane w sposób, który może stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.