powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Żyj zdrowo na sportowo!

Żyj zdrowo na sportowo!

Stowarzyszenie GKS Górnik Łęczna zaprasza na wydarzenie Żyj zdrowo na sportowo, które 15 października w godzinach 11-16 odbędzie się na obiektach klubowych za trybuną C (wejście na imprezę od Al. Jana Pawła II, oraz od ul. Sportowej).

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do ukończenia 18 roku życia. W programie imprezy przewidziano mini turnieje piłki nożnej, nauka gry w badmintona, w tenisa i teqball, pokonywanie dmuchanych torów przeszkód, gry, konkursy z nagrodami, zabawy.

Wymagana rejestracja każdego uczestnika poprzez poniższy formularz:

https://smsgks.typeform.com/to/zNjEXiXh: Żyj zdrowo na sportowo!

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej. W „Powiatowej Radzie” w następującym składzie zasiedli:

  • Jadwiga Jaskułecka
  • Danuta Grzechnik
  • Justyna Sawicka
  • Elżbieta Brodzik
  • Milena Wasilewicz

Kadencja Powiatowej Rady trwa 4 lata.

Serdecznie gratulujemy.

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie

Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie odbudowanego i odnowionego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie! To wielka chwila dla naszej społeczności, ponieważ nowy budynek w pełni uzupełnia już istniejący kompleks placówek Dziennego Domu Seniora, Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej „Tara”.

To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło licznych gości, wśród których znaleźli się lokalni liderzy społeczni, przedstawiciele władz samorządowych i osoby związane z służbą zdrowia. Warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do tego projektu. Dzięki ich pracy i oddaniu, teraz mamy nowoczesny i kompleksowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który będzie służyć naszej społeczności przez wiele lat.

Nowy zakład zapewni wysoką jakość opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla naszych mieszkańców, poprawiając jakość życia wielu osób. To znakomity krok w kierunku zapewnienia dostępu do potrzebnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji w naszym powiecie.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i gratuluję wszystkim za to wspaniałe osiągnięcie! Niech nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jaszczowie stanie się miejscem, gdzie zdrowie i dobro pacjentów będą zawsze na pierwszym miejscu

CZYTAJ…
„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

Rozpoczyna się Bitwa o remizy! To inicjatywa, która łączy element wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych (OSP) oraz demokrację. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiły program, który przyniesie korzyści naszym OSP oraz gminom o najwyższej frekwencji wyborczej. W ramach tej inicjatywy, każda gmina do 20 tys. mieszkańców, która osiągnie najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma aż 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To ogromna szansa na unowocześnienie naszych strażnic OSP, co przyczyni się do poprawy warunków, w jakich nasi dzielni strażacy pełnią służbę. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, z dumą ogłosił ten program podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że to połączenie wsparcia dla tych, którzy ratują nas na co dzień oraz elementu demokracji, który zachęci nas wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Cała inicjatywa opiera się na zasadzie przyznawania 1 miliona złotych do każdego powiatu, które trafią do gminy z największą frekwencją wyborczą. Ponadto, ponad 300 milionów złotych zostanie przekazanych na rozwój OSP, aby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne i komfortowe dla strażaków. Minister Klimatu i Środowiska, Pani Anna Moskwa, podkreśliła, że remizy OSP to centra aktywności społecznej w naszych gminach, miejsca spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów i oczywiście strażaków. W ostatnich latach udało się już zaopatrzyć OSP w ponad 3700 nowoczesnych wozów ratowniczo-gaśniczych i potrzebny sprzęt. Teraz jednak priorytetem jest unowocześnienie samych remiz, aby w każdym zakątku Polski mogły rozwijać się lokalne miejsca obywatelskiej aktywności. Apel minister Moskwa kieruje do wszystkich samorządowców i radnych, niezależnie od opcji politycznej. Zachęca ich do walki o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 15 października 2023 roku. W ramach profrekwencyjnej akcji przygotowano ogólnopolskie działania, które mają zachęcić nas wszystkich do udziału w tych ważnych wyborach. Jeśli jesteście mieszkańcami gmin do 20 tys. mieszkańców, to wasza frekwencja wyborcza może przynieść korzyści lokalnej remizie OSP. Najwyższa frekwencja w powiecie zostanie nagrodzona środkami na modernizację strażnicy OSP, w tym termomodernizację, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację odnawialnych źródeł energii oraz remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy wynosi nawet 1 milion złotych. Dofinansowania dla OSP zostaną zrealizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez odpowiednie ministerstwa, co zapewni sprawny i efektywny rozwój naszych ochotniczych straży pożarnych. To wyjątkowa okazja, by wesprzeć naszych strażaków i jednocześnie aktywnie uczestniczyć w demokratycznym życiu naszej gminy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Bitwie o remizy i podniesienia frekwencji wyborczej 15 października 2023 roku. Razem możemy osiągnąć wiele i wspólnie zbudować lepsze warunki dla naszych społeczności oraz naszych OSP. Bądźcie gotowi na Bitwę o remizy!

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Hulajnogi elektryczne są już w wielu polskich miastach. Na stałe zagościły one na naszych ulicach. Problem tylko w tym, że użytkownicy e-hulajnóg poruszają się nimi zazwyczaj na trasach dla pieszych i rowerzystów – ze znaczną prędkością. Zazwyczaj nie są świadomi tego, że za spowodowany przez nich wypadek czy kolizję odpowiadać będą na takich samych zasadach, jak kierujący typowymi pojazdami mechanicznymi, tj. tak samo jak kierowcy samochodów osobowych czy motocykli. Odpowiedzialność producenta takiego urządzenia jest ograniczona w zasadzie do zdarzeń powstałych w wyniku wad urządzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tj. art. 436 par. 1 i art. 435 k.c.), hulajnogi elektryczne są kwalifikowane, jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (tutaj elektryczności). To z kolei oznacza, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadzie ryzyka.

Według udostępnionych przez polską policję danych dotyczących wypadków komunikacyjnych, w 2022 roku osoby poruszające się hulajnogami z napędem elektrycznym spowodowały ponad 270 wypadków, z których 60 stanowiło najechanie na osobę poruszającą się pieszo. W puli wskazanych ponad 270 wypadków – śmierć poniosło troje użytkowników hulajnóg z napędem elektrycznym, a 424 zostało w różnym stopniu rannych.  W 2021 roku mieliśmy do czynienia z zasadniczą zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta wiązała się z wprowadzeniem kolejnych kategorii pojazdów: hulajnogi elektrycznej, a także urządzenia transportu osobistego (w skrócie określanego jako UTO). Według cytowanych przepisów jednoznacznie wskazano, że są to pojazdy napędzane elektrycznie – co powoduje, że w sytuacji wypadku poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy, ponieważ odpowiada on na tzw. zasadzie ryzyka. 

W sytuacji potrącenia pieszego czy rowerzysty wykazanie odpowiedzialności będzie zatem stosunkowo proste – no chyba, że osoby te doprowadziły swoim zachowaniem do spowodowania wypadku. Użytkownik hulajnogi elektrycznej (względnie urządzenia transportu osobistego) mógłby nie odpowiadać za spowodowanie zdarzenia drogowego, w sytuacji gdy zdarzenie to nastąpi z wyłącznej winy osoby trzeciej (np. pieszego, który nie zachował należytej ostrożności i rozmawiał przez telefon przechodząc przez przejście). W takiej sytuacji kierujący może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Należy w tym miejscu wskazać, że każdorazowo w przypadku kolizji hulajnogi elektrycznej czy UTO z innym pojazdem mechanicznym, konieczne będzie wskazanie winnego takiego zdarzenia drogowego. W tej sytuacji odpowiada podmiot, który zawinił, a finalnie odpowiedzialność finansową ponosi najczęściej ubezpieczyciel takiej osoby.

Wyłączając sytuacje, w których odpowiedzialność ponosi producent hulajnogi elektrycznej lub innego podobnego urządzenia (UTO), w zasadzie odpowiada jej użytkownik na podobnych zasadach, na jakich odpowiada użytkownik samochodu osobowego.

Posiadanie ubezpieczenia OC nie jest wymagane prawem, ale jeśli często poruszamy się z wykorzystaniem tego środka transportu, taka polisa może być wskazana.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.