powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Podziękowania

Podziękowania

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu mogliśmy podziękować dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Panu Krzysztofowi Bojarskiemu za pracę na rzecz naszego samorządu. Niedługo nowo wybrany poseł zasiądzie w ławach sejmowych. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia.

Ćwiczenia Wojskowe

Ćwiczenia Wojskowe

Informujemy, że w dniach 26 – 29 października 2023 r., na terenie powiatów: bialski, radzyński, parczewski, łukowski, włodawski odbędą się ćwiczenia wojskowe. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk. Żołnierze będą ćwiczyć wzdłuż wschodniej granicy Polski. Dowódca WZZ Podlasie prosi o zachowanie bezpiecznych odstępów od kolumn wojskowych i niezajeżdżanie drogi pojazdom, a także niepublikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk.

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 31 października 2023 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  d) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

LII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

INFORMACJA – W związku z realizacją robót budowlanych informujemy, że dostęp do budynku Poczty Polskiej może być utrudniony.

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością do budynku Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy Łęczna 1) obywa się od strony Al. Jana Pawła II.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wszelkich oznakowań oraz instrukcji bezpieczeństwa na terenie budowy.

Dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w związku z realizacją prac budowlanych.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Zapraszamy na spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu łęczyńskiego na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy europejskich, które odbędzie się już 25 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Szczepienia lisów

Szczepienia lisów

Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie – 2023

Informujemy, że w dniach od 21 do 31 października 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm

Nie wolno dotykać szczepionki

Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie