powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Rodzinny piknik strażacki w Januszówce

Rodzinny piknik strażacki w Januszówce

Już w najbliższą niedzielę spotykamy się na placu przy OSP Januszówka, na rodzinnym pikniku strażackim, podczas którego poświęcony zostanie nowy wóz strażacki. Poniżej program wydarzenia
10:00 wprowadzenie pocztów sztandarowych
i pododdziału
10:15 msza polowa
11:15 poświęcenie nowego wozu strażackiego
12:30 piknik rodzinny
Główne atrakcje pikniku to:
-Grill
-Malowanie Twarzy: możesz stać się superbohaterem, zwierzątkiem lub czymkolwiek, o czym marzysz!
-Dmuchańce
-Animacje, konkursy, zabawy i różnego rodzaju interaktywne atrakcje dla wszystkich uczestników. Nie będziesz się nudzić ani chwili!
-Bitwa na Balony z Wodą: Przygotuj się na spektakularną bitwę na balony z wodą! Pobijaj rekordy i zrzucaj wodne bomby na swoich przyjaciół, tworząc niezapomniane chwile pełne śmiechu i zabawy.
-Ponadto, lokalne Koła Gospodyń Wiejskich przygotują pyszne
i domowe poczęstunki.
To wyjątkowe wydarzenie to doskonała okazja, aby spędzić czas z bliskimi i poznać innych miłośników strażackiej tematyki. Nie przegap tej okazji do wspólnego świętowania, radości i delektowania się pysznym jedzeniem!

XLIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XLIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 25 lipca 2023 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu nr FELU.03.02-IZ.00-002/23
  Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganiem powodziom i suszy, Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Ludwinie u włączenia go do Zespołu Szkół w Ludwinie.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Edukacja prawna – Ochrona przedemerytalna

Edukacja prawna – Ochrona przedemerytalna

Kluczowym przepisem w omawianej materii jest art. 39 Kodeksu Pracy. Stanowi on o tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie: okres zatrudnienia umożliwiający uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego oraz nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS wprowadza powszechny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz dla osób urodzonych przed 01 stycznia 1949 roku okres składkowy i nieskładkowy 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. do nabycia uprawnień emerytalnych wystarczy osiągnięcie wymaganego wieku, bez względu na posiadany okres składkowy i nieskładkowy. Powyższe oznacza, że w praktyce druga przesłanka z art. 39 K.p. przestaje mieć w tym przypadku znaczenie. W literaturze podkreśla się, że ochrona przedemerytalna obejmuje zarówno powszechny wiek emerytalny jak również wiek obniżony ze względu na pracę w szczególnych warunkach – 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn oraz 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Przepis stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi. Powyższe oznacza, że ochrona przedemerytalna dotyczy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną i dotyczy rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Nie dotyczy natomiast innych, przewidzianych w art. 30 par. 1 Kodeksu pracy trybów rozwiązania umowy o pracę – na mocy porozumienia stron czy w trybie art. 52 K.p. – zwolnienie dyscyplinarne pracownika czy art.53 K.p. – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika. Ochrona przedemerytalna dotyczy zarówno zakazu wypowiedzenia umowy o pracę jak również dokonania wypowiedzenia zmieniającego –wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, poza art. 43 K.p.

Powyższy artykuł stanowi, że pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

* ..wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;
* ..stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. W drugim przypadku pracodawca powinien zaproponować pracownikowi inne stanowisko, a w sytuacji jego braku zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie może mu wypowiedzieć umowy. Zastosowanie trybu wypowiedzenia zmieniającego wobec pracowników objętych ochroną przedemerytalną przewiduje również art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakaz wypowiedzenia umowy dotyczy wszystkich rodzajów umów, a jego naruszenie powoduje możliwość wniesienia przez pracownika odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od doręczenia wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje także sytuacje wyłączające ochronę przedemerytalną:
– w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, zakaz wypowiadania umów z art. 39 K.p. dotyczy jedynie okresu ochronnego, co nie stoi na przeszkodzie rozwiązaniu umowy w tym okresie, jeżeli jej wypowiedzenie nastąpiło przed datą obowiązywania zakazu wypowiedzenia- m.in. wyrok SN z 07.04.1999, I PKN 643/98.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ

Zbliżają się gorące dni, kiedy temperatura wzrośnie do rekordowych poziomów. Chcemy podzielić się kilkoma ważnymi zaleceniami, które pomogą Wam przetrwać ten okres upałów w zdrowiu i komfortowo. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są najważniejsze

Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego

Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego

Jesteś mieszkańcem powiatu łęczyńskiego?

Produkujesz lokalną żywność tradycyjnymi metodami?
Świadczysz usługi turystyczne lub gastronomiczne?
A może zajmujesz się rękodziełem?

Twój produkt, wyrób lub usługa może stać się Markowym Produktem Powiatu Łęczyńskiego !!!
Już dziś zgłoś się do III edycji konkursu „Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poszukujemy oryginalnego produktu lokalnego, który stanie się wizytówką naszego powiatu!
Na zgłoszenia czekamy do 24 lipca!

Poniżej dostępny jest regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa

Kampania społeczna dla seniorów – Senior na zakupach

Kampania społeczna dla seniorów – Senior na zakupach

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do podniesienia świadomości prawnej społeczeństwa. By zwiększyć świadomość seniorów w temacie zagrożeń podczas zakupów, Stowarzyszenie Sursum Corda przygotowało darmowe materiały edukacyjne (dostępne poniżej) zawierające:

• prezentację
• schemat informacyjny (w formie e-planszy)

Materiały zawierają praktyczne porady, na co zwracać uwagę podczas kupowania produktów, jak reagować na propozycje otrzymania darmowych prezentów, a także jak zachować się w przypadku zaproszenia na prezentację drogich sprzętów.