powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”

Konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024-2030”.
Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju powiatu łęczyńskiego w latach 2024-2030.
Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu  (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a , 21-010 Łęczna, pokój nr 13) w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 30.04.2024r.  –  27.05.2024r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej).
Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:
– w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego”(decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Łęcznej),
– w formie elektronicznej na adres strategia@powiatleczynski.pl wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego”
– osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna w godzinach pracy Urzędu

I Sesja Rady Powiatu

I Sesja Rady Powiatu

Zawiadamiam, iż I Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 6 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 20 ust.1. ustawy
  o samorządzie powiatowym.
 4. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie I

Przewodniczący Rady Powiatu w Łęcznej
VI kadencji
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

I Sesja Rady Powiatu

Połączenia autobusowe z Łęcznej do Świdnika

Starosta Łęczyński informuje, że w ramach porozumienia między Powiatem Świdnickim a Powiatem Łęczyńskim od dnia 15 kwietnia 2024 r. uruchomione zostało nowe połączenie autobusowe ze stolicy powiatu łęczyńskiego- Łęcznej do Świdnika.

Przewoźnik Regio Bus Łukasz Dziwisz i Marcin Dziwisz s. c, ul. Krężnicka 149, 20-518 Lublin realizuje 7 kursów dziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt. Pierwsze połączenie zaplanowano z dworca autobusowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 105A o godz. 5.15, a ostatnie o godz. 16.35. Autobusy zatrzymają się na przystankach w następujących miejscowościach
(w kolejności od Łęcznej): Ciechanki Krzesimowskie, Zakrzów, Leopoldów, Piotrówek, Krzesimów, Mełgiew, Jacków, Nowy Krępiec, Krępiec, Trzeszkowice i Świdnik.

I Sesja Rady Powiatu

LIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024 – 2027,
  d) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2030,
  e) w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2025”.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Konkurs „MOJA EKO – RZEŹBA”

Konkurs „MOJA EKO – RZEŹBA”

Bursa Szkolna w Łęcznej zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie „MOJA EKO – RZEŹBA”

Przedmiotem Konkursu jest Eko-rzeźba o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik, z wszelkich materiałów (makulatura, butelki plastikowe, nakrętki, puszki, itp.) nadających się do wtórnego użytku.

CZYTAJ…