powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
25 – lecie Powiatu Łęczyńskiego

25 – lecie Powiatu Łęczyńskiego

Powiat Łęczyński ma już 25 lat!

Z tej okazji 18 marca odbyła się uroczysta Gala podsumowująca ćwierćwiecze istnienia naszej małej ojczyzny.

Jubileuszowe obchody rozpoczęła uroczysta sesja Rady Powiatu, po jej zakończeniu wierni modlili się w intencji mieszkańców w kościele św. Barbary. Gala 25-lecia Powiatu Łęczyńskiego została zorganizowana na hali sportowej Górnik Łęczna. Gości powitali Starosta Krzysztof Niewiadomski oraz Wicestarosta Michał Pelczarski. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i jednostek organizacyjnych powiatu łęczyńskiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich delegacja zagraniczna z Rejonu Stryjskiego.

Uroczystość była okazją do rozmów o przeszłości, ale też przyszłości Powiatu Łęczyńskiego. Na scenie nagrodzeni zostali Starostowie poprzednich kadencji, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dyrektorzy jednostek powiatowych, wieloletni pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Wczorajsze wydarzenie było okazją do uhonorowania tych osób, które mają realny wpływ na rozwój naszego powiatu.

Poznaliśmy też laureatów konkursu „Złoty Gryf”, w którym przyznane zostały nagrody w kategoriach:

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność społeczna FG PATRIA ŁĘCZNA

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność gospodarcza P.U.H. „NANA” Waldemar Niewiadomski

ZŁOTY GRYF w kategorii działalność sportowa Stowarzyszenie Łęczna Biega

ZŁOTY GRYF oraz w kategorii działalność kulturalna DOT SPOT – Przestrzeń Kreatywna.

Przybyłym gościom czas umilił występ Orkiestry Górniczej pod dowództwem Kapelmistrza Pana Pawła Kowalika, a także niezwykłe widowisko artystyczne, które przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

25 lat Powiatu Łęczyńskiego to czas wytężonej pracy, ale też dynamicznego rozwoju. Niech kolejne lata będą równie owocne i pełne sukcesów dla całej społeczności Powiatu Łęczyńskiego!

LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 26 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  d) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2024 roku na Powiat Łęczyński,
  e) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2026”,
  f) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024 – 2026,
  g) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 -2026”,
  h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu niekonkurencyjnego,
  pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie łęczyńskim (II)”
  w ramach Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP (typ projektu nr 1: Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych), programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu pn. „Młodzi profesjonaliści – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Łęczyńskiego,
  k) w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu.
 8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Powiatowy Konkurs pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Powiatowy Konkurs pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. Do wykonania dekoracji można użyć materiałów naturalnych, jak i wykonanych samodzielnie.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

-młodzież powyżej 15 roku życia będąca mieszkańcem powiatu łęczyńskiego lub ucząca się w placówce oświatowej mającej swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego,

-dorośli(osoby powyżej 18 roku życia) mieszkańcy powiatu łęczyńskiego.


Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodzica
(dostępne poniżej – załącznik numer 1, załącznik numer 2)

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym stroikiem (stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 28 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik!

Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw

Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw

Starostwo Powiatowe w Łęcznej podpisało umowę na utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw.

Inwestycja powstanie w Łęcznej, obok Bursy Szkolnej mieszczącej się w Budynku Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej przy al. Jana Pawła II 89 (Budynek „Gryf”).

Będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców.

CZYTAJ…
II Powiatowy Konkurs Logopedyczny „Logopedia w wierszu”

II Powiatowy Konkurs Logopedyczny „Logopedia w wierszu”

W dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów odbył się II Powiatowy Konkurs Logopedyczny „Logopedia w wierszu”, którego Honorowy Patronat objął Starosta Łęczyński.

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych naszego powiatu przygotowały bogaty i trudny repertuar prezentując go przed jury. Kategorie oceniania to m. in. dobór tekstu , staranność wymowy, prawidłowa artykulacja zwrotek,  intonacja, a także oryginalność występu recytatora.

W trzech kategoria wiekowych wyniki są następujące:

Kategoria klasy I:

I miejsce: Adrian Sapuła SP nr 1 w Głębokiem z utworem  „Mysz i jeż” autor nieznany;

II miejsce: Franciszek Lipiec SP nr 2 w Łęcznej z utworem „Łyżka i widelec” autro Tadeusz Śliwiak;

III miejsce: Mikołaj Watras SP w Garbatówce z utworem pt. „Grzyby” autor Jan Brzechwa;

CZYTAJ…
LVIII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Łęcznej w dniu 6 marca 2024 r. podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sportu i turystyki, które w 2024 roku wesprze Powiat Łęczyński.

Więcej informacji w załączniku: