powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wsparcie dla biznesu

INSTYTUCJE PUBLICZNE I SPOŁECZNE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. do punktu informacyjnego (81) 462 38 31 lub (81) 462 38 12.
http://www.lawp.eu

LAWP zajmuje się wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Udziela informacji na temat ogłaszanych konkursów oraz możliwości uzyskania wsparcia działalności ze środków europejskich przez przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców
tel. (82) 567 76 75
http://www.lgdpolesie.pl

Zajmuje się m.in. wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Puchaczów, Spiczyn, Sosnowica, Urszulin, Uścimów, Wierzbica w zakresie wsparcia rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej priorytetowej z punktu widzenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”
ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski
tel. (81) 52 53 012
http://www.dolinagielczwi.org

Zajmuje się m.in. wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki w zakresie wsparcia rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej priorytetowej z punktu widzenia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Oddział Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Oddział Biznes Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
tel. (81) 537 16 51,
http://www.invest.lubelskie.pl

Prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Centrum jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie województwa lubelskiego. Do głównych zadań COI należy: przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz ofert inwestycyjnych, działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych oraz monitorowanie stanu inwestycji w regionie. 

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna 
tel. (81) 531 52 03
http://www.powiatleczynski.pl

Działania:
– współpraca z przedsiębiorcami, gminami oraz Centrum Obsługi Inwestora prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w zakresie gromadzenia informacji na temat oferty gospodarczej i terenów inwestycyjnych na terenie powiatu
– promocja oferty gospodarczej powiatu
– opracowywanie dokumentów strategicznych określających kierunki rozwoju regionu

ORGANIZACJE BRANŻOWE

Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar”
Ludwin 51, 21-075 Ludwin
tel. 517 776 596

Stowarzyszenie skupia gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu łęczyńskiego i okolic. Prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną dla swoich członków.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
tel. (81) 532 14 48
http://www.lrot.pl

DORADZTWO

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. (81) 528 53 00
http://www.lfr.lublin.pl

Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych; krajowych jak zagranicznych. Główne działania:
– dostarczanie usług szkoleniowych i doradczych,
– doradztwo gospodarczo-prawne,
– informacje na temat dotacji w ramach funduszy strukturalnych, 
– poręczenia kredytów bankowych, pożyczki, wkłady kapitałowe.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel. (81) 534 61 00
http://www.lpnt.pl

Powstał by ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. udostępnia nieruchomości i infrastrukturę techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.