powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Charakterystyka regionu

Struktura demograficzno-geograficzna

Powiat łęczyński położony jest we wschodniej Polscew centralnej części woj. lubelskiego. Stanowi część Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Stolicą powiatu jest ok. 20 tys. miasto Łęczna, położone w odległości ok. 25 km od stolicy województwa – Lublina, 55 km od wschodniej granicy państwa i ok. 15 km od Świdnika, gdzie znajduje się Port Lotniczy Lublin(http://www.airport.lublin.pl). W skład powiatu wchodzi 6 gmin: 1 gmina wiejsko-miejska – Łęczna, 5 gmin wiejskich – Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn.

Teren ten posiada wyjątkowo dogodne warunki do rozwoju turystyki i biznesu związanego z obsługą ruchu turystycznego.Główną atrakcją przyrodniczą i rekreacyjną jest Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, stanowiące część objętego patronatem UNESCO Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”Wyjątkowe bogactwo przyrody sprawiło, iż na terenie powiatu utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”. Powiat Łęczyński leży również w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego.Znajdziemy tu także wiele zabytków, miejsc pamięci narodowej i stanowisk archeologicznych. 

Bardzo duże znaczenie dla gospodarki powiatu posiadają występujące tu bogate złoża węgla kamiennego. W Bogdance znajduje się najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia kamiennego w Polsce – Lubelski Węgiel ” Bogdanka” S.A. ( http://www.lw.com.pl ). Głównym źródłem przychodów spółki jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. W 2015 r. w wyniku skutecznego wezwania firmy Enea S.A.(producent, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej w Polsce) do zakupu akcji kopalni, stała się ona dominującym udziałowcem Bogdanki. Dobra kondycja ekonomiczna kopalni oraz wielu firm współpracujących, przekłada się na jeden z najniższych poziomów bezrobocia w woj. lubelskim (8,3% ) oraz stosunkowo wysokie miesięczne dochody mieszkańców powiatu (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 5112,84 zł). 

Dumą mieszkańców powiatu, ale również województwa jest Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej mieszczące się w szpitalu powiatowym w Łęcznej ( http://www.szpital.leczna.pl), do którego przyjeżdżają pacjenci z całej Polski.

Teren powiatu łęczyńskiego pokryty jest siecią szkieletową wybudowaną w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Powiat w 100% pokryty jest również bezprzewodową siecią internetową LTE z Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej (http://www.wirtualnepowiaty.pl), zbudowaną dzięki współpracy lokalnych samorządów z terenu powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. 

Stosunkowo urodzajne gleby oraz klimat charakteryzujący się jedną z najwyższych w kraju liczbą pogodnych dni stwarzają dogodne warunki dla rolnictwa. Na terenach wiejskich rozwija się agroturystyka.

Powierzchnia powiatu – 636,6 km²
Liczba mieszkańców – 57 401 osoby (w tym 19 437 osób to mieszkańcy miasta Łęczna)
Gęstość zaludnienia – 90 os/km²

Struktura ekonomiczna

W systemie REGON zarejestrowanych jest 3279 podmiotów gospodarczych, w tym 3098 w sektorze prywatnym, a 165 w sektorze publicznym. Najwięcej w sekcji G ( gł. handel detaliczny) – 878 podmiotów i w sekcji F (gł. roboty budowlane specjalistyczne) – 414 podmiotów. W sekcji B – Górnictwo i wydobywanie zarejestrowane są 22 podmioty. Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze przemysłu i budownictwa ( 8218). Kopalnia w Bogdance to największy pracodawca, zatrudniający ok. 5 tys. osób. 
Wysoka jest też liczba osób zatrudnionych w rolnictwie (7793). Na 63664 ha powierzchni powiatu aż 47686 ha stanowią użytki rolne. Znaczna część gospodarstw zajmuje się produkcją warzyw i owoców (m.in. truskawki, pomidory). Dużą popularnością cieszy się rolnictwo ekologiczne oraz szkółkarstwo.
Do pracy w górnictwie oraz w rolnictwie przygotowują m.in. szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Infrastruktura techniczna

– droga krajowa Nr 82 Lublin – Włodawa 
– siedem dróg wojewódzkich: Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Łęczna, Nr 820 Sosnowica – Łęczna, Nr 828 Jawidz – Niemce, Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, Nr 838 Głębokie – Dorohucza, Nr 839 Cyców – Siedliszcze, Nr 841 Cyców – Chełm 
– pozostałe drogi to drogi gminne i powiatowe. 
– dwie linie kolejowe: PKP Lublin – Chełm z jedną stacją w miejscowości Jaszczów oraz trakcja towarowa kopalni „Bogdanka” wykorzystywana do przewozu węgla.

Większość miejscowości w powiecie jest zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 879,1 km, kanalizacyjnej – 192,5 km, gazowej – 261,95 km. Na 57544 mieszkańców powiatu 55781 osób (97,2%) korzysta z wodociągu, 29696 (51,7%) z kanalizacji, a 24809 (43,2%) ma dostęp do sieci gazowej. 
Dumą mieszkańców powiatu jest nowoczesny stadion Górniczego Klubu Sportowego „Górnik Łęczna” oraz oddany do użytku w 2009 r. Szpital Powiatowy w Łęcznej. Na terenie powiatu funkcjonuje 10 oczyszczalni ścieków i trzy składowiska odpadów komunalnych, gdzie śmieci są wywożone w sposób zorganizowany: w Starej Wsi, w Kolonii Dratów i w Wólce Cycowskiej. 

Współpraca międzynarodowa

Powiat Łęczyński ma podpisane umowy partnerskie z:
– miasto Goła Przystań (Ukraina)
– miasto Żółkiew (Ukraina)
– Rejon Żółkiewski (Ukraina)
– Rejon Lachowicki (Białoruś)

Współpraca regionalna

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dane statystyczne: GUS (http://www.stat.gov.pl), stan na 31.12.2015 r.