powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Charakterystyka regionu

Struktura demograficzno-geograficzna

Powiat łęczyński położony jest we wschodniej Polsce, w centralnej części woj. lubelskiego. Stanowi część Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Stolicą powiatu jest ok. 20 tys. miasto Łęczna, położone w odległości ok. 25 km od stolicy województwa – Lublina, 55 km od wschodniej granicy państwa i ok. 15 km od Świdnika, gdzie znajduje się Port Lotniczy Lublin (http://www.airport.lublin.pl). W skład powiatu wchodzi 6 gmin: 1 gmina wiejsko-miejska – Łęczna, 5 gmin wiejskich – Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn.

Teren ten posiada wyjątkowo dogodne warunki do rozwoju turystyki i biznesu związanego z obsługą ruchu turystycznego. Główną atrakcją przyrodniczą i rekreacyjną jest Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, stanowiące część objętego patronatem UNESCO Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Wyjątkowe bogactwo przyrody sprawiło, iż na terenie powiatu utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”. Powiat Łęczyński leży również w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Znajdziemy tu także wiele zabytków, miejsc pamięci narodowej i stanowisk archeologicznych. 

Bardzo duże znaczenie dla gospodarki powiatu posiadają występujące tu bogate złoża węgla kamiennego. W Bogdance znajduje się najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia kamiennego w Polsce – Lubelski Węgiel ” Bogdanka” S.A. ( http://www.lw.com.pl ). Głównym źródłem przychodów spółki jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. W 2015 r. w wyniku skutecznego wezwania firmy Enea S.A. (producent, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej w Polsce) do zakupu akcji kopalni, stała się ona dominującym udziałowcem Bogdanki. Dobra kondycja ekonomiczna kopalni oraz wielu firm współpracujących, przekłada się na jeden z najniższych poziomów bezrobocia w woj. lubelskim (5%) oraz stosunkowo wysokie miesięczne dochody mieszkańców powiatu (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 5772,29 zł). 

Dumą mieszkańców powiatu, ale również województwa jest Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, mieszczące się w szpitalu powiatowym w Łęcznej ( http://www.szpital.leczna.pl), do którego przyjeżdżają pacjenci z całej Polski.

Teren powiatu łęczyńskiego pokryty jest siecią szkieletową wybudowaną w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Powiat w 100% pokryty jest również bezprzewodową siecią internetową LTE z Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej (http://www.wirtualnepowiaty.pl), zbudowaną dzięki współpracy lokalnych samorządów z terenu powiatów: łęczyńskiego, włodawskiego i świdnickiego. 

Stosunkowo urodzajne gleby oraz klimat charakteryzujący się jedną z najwyższych w kraju liczbą pogodnych dni, stwarzają dogodne warunki dla rolnictwa. Na terenach wiejskich rozwija się agroturystyka.

Powierzchnia powiatu – 636,6 km²
Liczba mieszkańców – 57 331 osoby (w tym 18 820 osób to mieszkańcy miasta Łęczna)
Gęstość zaludnienia – 90 os/km²

Struktura ekonomiczna

W systemie REGON zarejestrowanych jest 3279 podmiotów gospodarczych, w tym 3098 w sektorze prywatnym, a 165 w sektorze publicznym. Najwięcej w sekcji G ( gł. handel detaliczny) – 878 podmiotów i w sekcji F (gł. roboty budowlane specjalistyczne) – 414 podmiotów. W sekcji B – Górnictwo i wydobywanie zarejestrowane są 22 podmioty. Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze przemysłu i budownictwa ( 8218). Kopalnia w Bogdance to największy pracodawca, zatrudniający ok. 5 tys. osób. 
Wysoka jest też liczba osób zatrudnionych w rolnictwie (7793). Na 63664 ha powierzchni powiatu aż 47686 ha stanowią użytki rolne. Znaczna część gospodarstw zajmuje się produkcją warzyw i owoców (m.in. truskawki, pomidory). Dużą popularnością cieszy się rolnictwo ekologiczne oraz szkółkarstwo.
Do pracy w górnictwie oraz w rolnictwie przygotowują m.in. szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu – Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Infrastruktura techniczna

– droga krajowa Nr 82 Lublin – Włodawa 
– siedem dróg wojewódzkich: Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Łęczna, Nr 820 Sosnowica – Łęczna, Nr 828 Jawidz – Niemce, Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, Nr 838 Głębokie – Dorohucza, Nr 839 Cyców – Siedliszcze, Nr 841 Cyców – Chełm 
– pozostałe drogi to drogi gminne i powiatowe. 
– dwie linie kolejowe: PKP Lublin – Chełm z jedną stacją w miejscowości Jaszczów oraz trakcja towarowa kopalni „Bogdanka” wykorzystywana do przewozu węgla.

Większość miejscowości w powiecie jest zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 895,2 km, kanalizacyjnej – 202 km, gazowej – 270,26 km.

Dumą mieszkańców powiatu jest nowoczesny stadion Górniczego Klubu Sportowego „Górnik Łęczna” oraz oddany do użytku w 2009 r. Szpital Powiatowy w Łęcznej. Na terenie powiatu funkcjonuje 10 oczyszczalni ścieków i trzy składowiska odpadów komunalnych, gdzie śmieci są wywożone w sposób zorganizowany: w Starej Wsi, w Kolonii Dratów i w Wólce Cycowskiej. 

Współpraca międzynarodowa

Powiat Łęczyński ma podpisane umowy partnerskie z:
– miasto Goła Przystań (Ukraina)
– miasto Żółkiew (Ukraina)
– Rejon Żółkiewski (Ukraina)
– Rejon Lachowicki (Białoruś)

Współpraca regionalna

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dane statystyczne: GUS (http://www.stat.gov.pl), stan na 31.12.2019 r.