powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„Myśl pozytywnie!!!”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.

Okres realizacji: 01.03.2009 – 31.07.2009

Wartość całkowita: 49 967,00 zł
Źródła finansowania: EFS – 85 %
budżet państwa: 15%

Cel projektu:
Integracja i aktywizacja branży agroturystycznej z terenu powiatu łęczyńskiego w zakresie samoorganizacji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

Projekt obejmuje:

Szkolenie agroturystyczne – 44 godz.
Szkolenie obejmuje: zapoznanie z zagadnieniami formalno – prawnymi wymaganymi przy prowadzeniu działalności agroturystycznej, ekologią, zasadami przygotowania atrakcyjnej oferty wypoczynku, marketingu, możliwości rozwoju i pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. W ramach zajęć z prawnikiem zostaną również przygotowane dokumenty niezbędne do założenia stowarzyszenia skupiającego gosp. agroturystyczne z terenu powiatu.

Wizyta studyjna
W ramach pokazania dobrych praktyk dla uczestników szkolenia zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd studyjny na Roztocze. Kursanci będą mieli okazję zobaczyć najciekawsze gospodarstwa na Roztoczu oraz dowiedzieć się o działalności stowarzyszenia agroturystycznego.

Doradztwo prawne
W celu prawidłowego przygotowania procesu rejestracji stowarzyszenia agroturystycznego, b.o. po zakończeniu szkolenia będą mogli skorzystać z dodatkowych 6 h doradztwa prawnego.

Doradztwo merytoryczne
W ramach 60 h doradztwa merytorycznego specjalista odwiedzi gosp. agroturystyczne zainteresowanych kursantów, którzy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie profesjonalnego świadczenia usług.

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
Koordynator projektu wraz z doradcą merytorycznym dokonają wyboru 3 gospodarstw, którym zostanie opłacone przeprowadzenie całego procesu.

Koordynator:
Beata Cieślińska
tel. (081) 752 – 64 – 21, e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.