powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Klucz do sukcesu. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Wartość projektu: 48 118,00 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny – 75% – 36 088,50 zł
■ Budżet Państwa – 25% – 12 029,50 zł

Okres realizacji projektu: 22 luty 2005 – 1 marca 2006

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców powiatu łęczyńskiego i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów zmieniającego się rynku pracy, w szczególności w warunkach członkostwa w UE.

Projekt skierowany był do 40 pracujących osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy), którym sytuacja materialna utrudnia podnoszenie kwalifikacji we własnym zakresie.

Do udziału w projekcie zakwalifikowali się pracownicy firm, szkół, urzędów i jednostek samorządowych z terenu powiatu.

Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie w Łęcznej bezpłatnego kursu z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach strukturalnych oraz nauki języka angielskiego.