powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Wartość projektu: 152.801,07 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75 % – 114.600,80 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 25 % – 38.200,27zł

Okres realizacji projektu: 22 marca 2005 – 31 października 2005

Opis projektu:
Realizowany projekt polegał na budowie społeczeństwa informacyjnego w powiecie łęczyńskim. Działania te polegały na upowszechnianiu nowych technologii informacyjnych w pracy urzędu, zapewnieniu dostępu do Internetu w miejscach publicznych, rozwoju e-usług publicznych spełniających potrzeby mieszkańców naszego regionu.

W ramach projektu została zbudowane infrastruktura sieciowa w Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz sieć radiowa pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Biblioteką Publiczną w Łęcznej. Uruchomione zostały serwery internetowy i elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki temu możliwe było wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów co sprawiło, iż poprawiła się jakość, a także skrócił się czas obsługi interesantów.

Dzięki „Wirtualnemu Powiatowi…” stworzone zostały dwa tzw. PIAP-y – Publiczne Punkty Dostępu do Internetu: w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej został umieszczony Infomat, natomiast w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostało uruchomione telecentrum umożliwiające skorzystanie faksu i komputera z dostępem do Internetu wyposażonego w drukarkę, oraz nagrywarkę.