powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie wsparcia kształcenia zdalnego” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1; „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Okres realizacji: od 27 lipca 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.
Wartość całkowita projektu: 68 455,24 zł
Źródła finansowania: środki europejskie – 84,63 %, budżet państwa: 15,37 %

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w szkołach powiatu łęczyńskiego.

Projekt obejmuje zakup 41 tabletów wraz z 12-miesięcznym dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński.