powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Scalanie gruntów we wsiach Szczupak i Ostrówek Podyski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Okres realizacji: 2011 – 2015
Całkowita wartość projektu: 4 754 551,91 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
■ Budżet Państwa

Projekt obejmuje:
1) prace scaleniowe w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski (Gmina Cyców)
2) zagospodarowanie poscaleniowe na obszarze 738 ha:

  • odmulenie mechaniczne 11,4 km rowów melioracyjnych,
  • wykonano 15 przepustów pod zjazdami na działki,
  • wykarczowanie krzaków na skarpach rowów na powierzchni 0,63 ha,
  • oczyszczono z namułu przepusty o długości 21 m.
  • zbudowano 5,78 km dróg z tłucznia
  • przebudowano drogi gruntowe o długości 12,11 km
  • wyremontowano 27 przepustów pod budowanymi i przebudowanymi drogami,
  • zapewniono wszystkim gospodarstwom dojazd do siedlisk wybudowaną lub przebudowaną drogą.