powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 na odcinku Kol Łuszczów-Piotrówek

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura drogowa

Wartość projektu: 750 331,92 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75% – 562 748,94 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 25% – 187 582,98 zł

Okres realizacji projektu: 24 marca 2005 – 15 października 2005

Opis projektu:
Realizacja projektu polegała na przebudowie odcinka drogi gruntowej o długości 838,54 m na odcinek o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Przebudowana droga posiada jezdnię o szerokości 5 m oraz obustronne pobocze gruntowe o szerokości 1m i długości 1600 m.

Inwestycja przyczyniła się do wzrostu znaczenia oraz poprawy dostępności komunikacyjnej do miasta Łęczna dla osób zamieszkujących okolice przebudowanej drogi oraz do centrum wypoczynkowo-rekreacyjnego (Nadwieprzański Park Krajobrazowy), zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu, poprawy stanu środowiska naturalnego, zmniejszenia emisji hałasu, wzrostu gęstości dróg utwardzonych.