powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów
w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

W ramach Zadania 2 pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, opracowano następujące instrumenty:

– Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych (Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością),

– Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Fundusze powiernicze,

– Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe,

– Budżet osobisty,

– Mobilny doradca włączenia społecznego.

Opracowania instrumentów opublikowano na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Ww. dokumenty zostały dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1., są dostępne w formie tekstu łatwego do czytania (ETR) oraz w polskim języku migowym.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na ww. stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-aktywni-niepelnosprawni–narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl