powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.10.2019
Całkowita wartość projektu: 695 412,50 zł
wkład UE: 591 100,62 zł
budżet państwa: 34 016,88 zł
wkład własny: 70 295,00 zł

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, tj. technikach i zasadniczej szkole zawodowej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, do potrzeb rynku pracy. 
Grupę docelową stanowią uczniowie wszystkich kierunków kształcących się w szkole, w wieku 15-20 lat oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych zatrudnienie w Zespole Szkół im. K.K. Jagiellończyka. 

W ramach projektu 16 nauczycieli nabędzie kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 111 uczniów nabędzie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w trakcie kursów, szkoleń i staży). Projekt realizowany w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Pracownie praktycznej nauki zawodu zostaną doposażone w maszyny i urządzenia budowlane oraz w urządzenia informatyczne i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu. W celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zainstalowana zostanie platforma schodowa umożliwiająca poruszanie się po budynku szkoły.

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:
1) studia podyplomowe dla 3 nauczycieli na kierunkach: reklama i public relations; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
2) szkolenia doskonalące dla 16 nauczycieli: grafiki komputerowej, zaawansowanego programowania PHP, AutoCad, średniozaawansowany Excel, obsługa platformy moodle do e-learningu.
3) wyposażenie pracowni technicznych szkół: urządzenia informatyczne, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, narzędzia budowlane.
4) staże zawodowe u pracodawców dla 50 uczniów.
5) kursy zawodowe dla 111 uczniów w zakresie nabywania nowych uprawnień: wózek widłowy, kurs Excela dla zaawansowanych, AutoCad i nowe umiejętności: grafika komputerowa, tworzenie fotorealistycznych wizualizacji, telemarketing i skuteczna sprzedaż, kurs fotograficzny.

Rozpoczynamy rekrutację uczniów na kursy zawodowe organizowane w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” .
Na kursy mogą zgłaszać się uczniowie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej:
 na kurs obsługi wózka widłowego (40 godz.) – z kierunku monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych, technik budownictwa
 na kurs Excel (60 godz.) – z kierunku technik ekonomista
 na kurs AutoCAD (60 godz.) – z kierunku technik informatyk i technik architektury krajobrazu
 na kurs grafiki komputerowej (Corel, Photoshop) ( 110 godz.) – z kierunku technik informatyk 
 na kurs tworzenia fotorealistycznych wizualizacji ( 40 godz.) – z kierunku technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu
 na kurs telemarketingu ( 16 godz.) – z kierunku technik organizacji reklamy
 na kurs fotografii( 72 godz.) – z kierunku technik organizacji reklamy

Kursy odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela). Szczegóły dotyczące harmonogramu będą dostępne w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. Nr 12) oraz w szkolnym biurze projektu.
Dokumenty rekrutacyjne ( do pobrania poniżej) wypełnione i podpisane należy złożyć w szkolnym biurze projektu, bądź bezpośrednio u koordynatora merytorycznego – Pani Małgorzaty Szram do:
– 14 września 2018 r. (na kurs obsługi wózka widłowego oraz grafiki)
– 19 września 2018 r. ( na pozostałe kursy)

Kursy odbywać się będą w trybie popołudniowym bądź weekendowym. Szczegóły dotyczące harmonogramu będą dostępne w biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. Nr 12) oraz w szkolnym biurze projektu. 
Dokumenty rekrutacyjne ( do pobrania poniżej) wypełnione i podpisane należy złożyć w szkolnym biurze projektu, bądź bezpośrednio u koordynatora merytorycznego – Pani Małgorzaty Szram do 15 maja 2018 r.

Poniżej do pobrania regulamin uczestnictwa w kursach i stażach dla uczniów oraz regulamin uczestnictwa w kursach dla nauczycieli wraz z załącznikami.