powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„3mamy się razem!”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Powiatu Łęczyńskiego.

Okres realizacji:
01 marca 2009 do31 lipca 2009

Wartość całkowita: 48 920,00 zł
Źródła finansowania: EFS – 85 %
budżet państwa: 15%

Celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu łęczyńskiego.

Projekt obejmuje:

  1. warsztaty rzemiosła ludowego:
  • warsztaty tradycyjnej kuchni ludowej
  • warsztaty papieroplastyki
  • warsztaty koronkarstwa.
  1. Majówka w Zawieprzycach, podczas której beneficjenci będą mogli zaprezentować swoje dzieła.

Koordynator projektu:
Dominika Sacawa
tel. (081) 752 – 64 – 23, e – mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.