powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dostępny samorząd- granty

Projekt pn. „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”

Powiat Łęczyński na podstawie umowy nr DSG/058 przystąpił do projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

Wysokość otrzymanego grantu to 99 954,04 zł z czego:

  • 85 241,26 zł pochodzi ze środków europejskich
  • 15 712,78 zł pochodzi ze środków dotacji celowej

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Poprzez realizację zadania zostanie poprawiona dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

W ramach projektu zaplanowano poniższe działania:

  1. Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  2. Usługa doradcza w zakresie dostępności architektonicznej
  3. Zakup mat bezpieczeństwa, tablicy informacyjnej, planów tyflograficznych, tabliczek z pleksi z brajlem, tabliczki wejściowej na drzwi