powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Umowa nr RPLU.02.01.00-06-0039/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 
Okres realizacji: 2016 – 2021
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
w tym wkład UE: 159 375 000,00 zł
Budżet państwa: 15 450 000,00 zł 
wkład własny: 12 675 000,00 zł

Projekt realizowany przez: Powiat Lubelski (lider), Powiat Bialski (partner) , Powiat Biłgorajski (partner), Powiat Chełmski (partner), Powiat Hrubieszowski (partner), Powiat Janowski (partner), Powiat Krasnostawski (partner), Powiat Kraśnicki (partner), Powiat Lubartowski (partner), Powiat Łęczyński (partner), Powiat Łukowski (partner), Powiat Opolski (partner), Powiat Parczewski (partner), Powiat Puławski (partner), Powiat Radzyński (partner), Powiat Rycki (partner), Powiat Świdnicki w Świdniku (partner), Powiat Tomaszowski (partner), Powiat Włodawski (partner), Powiat Zamojski (partner).

„e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości, w tym inwestorzy. Część zbiorów jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp.

Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, część spraw będzie mona załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego – obejmująca obszar ponad 24 tys. km2. Efekt finalny prac będzie można zobaczyć wiosną 2018 roku. Realizacja projektu przewidziana jest do roku 2020, wśród planowanych zadań przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.

Wartość projektu przypadająca na Powiat Łęczyński: 5 304 020,00 zł
w tym wkład UE: 4 508 417,00 zł
Budżet państwa: 437 051,25 zł 
wkład własny: 358 551,75 zł

Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Biesiadki, Głębokie, Janowica, Stary Stręczyn, Stefanów, Wólka Nadrybska w gminie Cyców, obrębów ewidencyjnych: Ludwin-Kolonia, Stary Radzic w gminie Ludwin, obrębów ewidencyjnych: Łuszczów-Kolonia, Podzamcze w gminie Łęczna, obrębów ewidencyjnych: Antoniów, Antoniów-Kolonia, Białka, Białka-Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje-Kolonia, Maryniów, Milejów, Milejów-Osada, Ostrówek-Kolonia, Popławy, Wólka Bielecka, Wólka Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga w gminie Milejów, obrębów ewidencyjnych: Brzeziny, Ciechanki, Jasieniec, Ostrówek, Puchaczów, Stara Wieś, Szpica, Wesołówka, Zawadów w gminie Puchaczów oraz obrębów ewidencyjnych: Januszówka, Jawidz, Kijany, Ludwików, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Spiczyn, Stawek i Stoczek.

Ponadto Geoportal Powiatu Łęczyńskiego zostanie rozbudowany o kolejne moduły zapewniające dostęp mieszkańców, właścicieli gruntów, przedsiębiorców i inwestorów do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą e-usług.