powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Modernizacja kompleksu boisk sportowych i budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m i bieżni prostej 4-torowej 100 m w Łęcznej

„Modernizacja kompleksu boisk sportowych (boisko wielofunkcyjne i boisko piłkarskie) i budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m i bieżni prostej 4-torowej 100 m w Łęcznej”

Lider Projektu: Powiat Łęczyński
Partnerzy: Gmina Łęczna

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej
Okres realizacji: 2016 – 2017
Całkowita wartość projektu: 1 415 307, 32 zł
Finansowanie:
■ Ministerstwo Sportu i Turystyki – 699 900,00 zł;
■ Powiat Łęczyński – 415 407,32 zł
■ Gmina Łęczna – 300 000,00 zł

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Bogdanowicza 9 w Łęcznej, gdzie znajduje się Zespół Szkół Górniczych oraz Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Ze zmodernizowanego obiektu mogą już korzystać uczniowie, kluby sportowe oraz mieszkańcy. Obiekt otwarty jest codziennie w godz.: od 7.00 do 22.00, w okresie zimowym od 7.00 do 20.00.

Projekt obejmował:

  • wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z zamontowaniem wyposażenia sportowego (kosze, siatka na słupkach, bramki do piłki ręcznej otoczone piłkochwytamii),
  • wykonanie bieżni ze skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej,
  • wykonanie chodników wraz z infrastrukturą uzupełniającą: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery
  • przebudowa oświetlenia boisk i ciągów komunikacyjnych przy nich.
    Zakupiono także zestaw do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni, który pozwoli na utrzymanie boisk w dobrym stanie technicznym przez dłuższy okres czasu.

Zakupiono także zestaw do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni, który pozwoli na utrzymanie boisk w dobrym stanie technicznym przez dłuższy okres czasu.

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2016