powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Priorytet 1.1 – Promocja kultury lokalnej i historii
Okres realizacji: 01.01.2020-30.11.2020
Całkowita wartość projektu:  57 489,50 EUR ( w tym Powiat Łęczyński: 36 552,50 EUR)
dofinansowanie UE: 51 740,55 PLN (w tym Powiat Łęczyński: 32 897,25 EUR)
wkład własny: 5 748,95 PLN (w tym Powiat Łęczyński: 3 655,25 EUR)

Projekt realizowany w partnerstwie z ukraińskim Rejonem Mikołajowskim. Jego celem było zwiększenie ruchu w obiektach dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie powiatu łeczyńskiego i rejonu mikołajowskiego przez społeczności lokalne oraz turystów.

Zrealizowane działania:

  1. Organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne

Polsko-Ukraiński Dzień Kultury w Łęcznej i  Polsko-Ukraiński Dzień Kultury w Mikołajowie – wideokonferencja transmitowana na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SrG7iJxXfx0

  1. Wydanie publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i historyczne

Przewodnik rowerowy po powiecie łęczyńskim: https://powiatleczynski.pl/wp-content/uploads/2020/11/powiat_leczynski_przewodnik_20-1.pdf

Mapa turystyczna powiatu łęczyńskiego: https://powiatleczynski.pl/wp-content/uploads/2020/11/powiat_leczynski_mapa_11.pdf

Album o powiecie łęczyńskim: https://powiatleczynski.pl/wp-content/uploads/2020/11/powiat_leczynski_album_projekt_09.pdf

Ulotka z trasą rowerową rejonu mikołajowskiego

Mapa turystyczna rejonu mikołajowskiego

  1. Udostępnienie informacji na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego w Internecie

Wirtualny spacer po powiecie łęczyńskim: https://powiatleczynski.home.pl/Wirtualny_spacer/index.htm

Ślady GPS tras rowerowych po powiecie łęczyńskim

Aplikacja turystyczna po rejonie mikołajowskim

Podstrona turystyczna o rejonie mikołajowskim: http://www.mikolaivlvivrada.gov.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/objects-of-cultural-and-historical-heritaga.html

4. Oznakowanie 2 tras rowerowych

Powiat Łęczyński: Kijany-Zawieprzyce-Dratów-Puchaczów
Rejon Mikołajowski: Mikołajów-Rozdół

5. Działania promocyjne

Kampania radiowa – reportaż radiowy „Powiatu czar”: https://radio.lublin.pl/2020/10/21-10-2020-agnieszka-czyzewska-jacquemet-powiatu-czar-3/

Kampania prasowa (artykuły informacyjne w prasie)

Materiały promocyjne (gadżety, kalendarze)