powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wirtualny Powiat. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Wartość projektu: 1.635.099,29
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 72 % – 1 177 271,48 zł
■ Budżet Powiatu Łęczyńskiego – 28 % – 457 827,81 zł

Okres realizacji projektu: 15 września 2006 – 31 grudnia 2007

Opis projektu:
Celem strategicznym projektu było wspieranie rozwoju Powiatu Łęczyńskiego i rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców powiatu oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w stosunku do dużych ośrodków miejskich i innych regionów Polski i Unii Europejskiej.

Realizacja projektu „Wirtualny Powiat”… na tak dużym terenie, jest możliwa dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego terenu:

■ Starostwo Powiatowe w Łęcznej
■ Urząd Gminy Cyców
■ Urząd Gminy Milejów
■ Urząd Gminy Ludwin
■ Urząd Miejski w Łęcznej
■ Urząd Gminy Puchaczów
■ Urząd Gminy Spiczyn

5 stycznia 2006 r. podpisali oni Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu. Inwestycja ta pozwoli na:
■ wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego
■ wzrost dostępu do Internetu dla pracowników instytucji publicznych
■ dostęp do Internetu dla mieszkańców i gości Starostwa, Urzędu Miejskiego oraz wszystkich Urzędów Gmin powiatu Łęczyńskiego – Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (infomaty, telecentra)
■ wzrost liczby osób korzystających z elektronicznego kontaktu ze starostwem i urzędami gmin
■ wzrost liczby procedur administracyjnych dostępnych obywatelowi on-line

Oprócz wyżej wymienionych korzyści płynących z realizacji projektu podniesie się atrakcyjność inwestycyjna dla krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych poprzez łatwiejszy dostęp do informacji o powiecie za pośrednictwem Internetu – ułatwienie dostępu do portalu „Powiat Łęczyński”, który zawiera informacje o powiecie, jego dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, atrakcjach turystycznych, gospodarce, wzrośnie konkurencyjność oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z naszego terenu poprzez dostęp do informacji o nich za pośrednictwem Internetu.