powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Komputerowi eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie łęczyńskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Wartość projektu: 166 097,71 zł

Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Społeczny – 75% – 124 573,28 zł
■ Budżet Państwa – 25% – 41 524,43 zł

Okres realizacji projektu: 16 sierpnia 2005 – 30 maja 2006

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej i rozwój społeczno – gospodarczy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów zmieniającego się rynku pracy, w szczególności w warunkach członkostwa w UE.

W ramach projektu 70 osób zatrudnionych na terenie powiatu miało możliwość przeszkolić się w zakresie kompleksowej obsługi komputera. Kurs obejmował bowiem zarówno programy typowo biurowe jaki i graficzne. Szansę podwyższenia swoich kwalifikacji uzyskało również 10 informatyków.

Uczestnikami projektu były osoby zatrudnione w urzędach, szkołach i firmach znajdujących się na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Część osób zgłosiła się do udziału w projekcie, ponieważ znała obsługę komputera w tylko w stopniu minimalnym, inni natomiast chcieli rozszerzyć posiadane już umiejętności. Jak się bowiem okazało wiele osób to byli tzw. „samoucy”, którzy chcieli uporządkować swoją wiedzę, poznać nowe możliwości aplikacji, z których korzystali dotychczas tylko w ograniczonym zakresie oraz nauczyć się obsługi innych programów pod okiem instruktora.

W ramach kursu podstawowego beneficjenci poznali programy: MS Word, Excel, Access, Internet i poczta elektroniczna, Power Point, Publisher oraz Corel Draw. Po ukończeniu kursu będą więc potrafili pracować na większości najpopularniejszych aplikacji. Uczestnicy kursu specjalistycznego zapoznali sie z zagadnieniami z zakresu systemów operacyjnych Microsoft Windows XP i Linux.

Osoby biorące udział w szkoleniach podkreślają, że gdyby nie inicjatywa powiatu, raczej nie miałyby szansy skorzystania z tego typu kursu. Nie każdego stać bowiem, aby samemu wygospodarować środki na dokształcanie. Ponadto w Łęcznej nie ma firm szkoleniowych, zatem osoby chcące lepiej poznać obsługę komputera musiałyby dojeżdżać do Lublina.