powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Magia miejsc – promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki

Projekt realizowany przez Powiat Łęczyński w partnerstwie z: Gminą Cyców, Gminą Ludwin, Gminą Spiczyn i Centrum Kultury w Łęcznej.

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.10.2010

Wartość całkowita: 1.093.298,82 zł
Źródła finansowania: EFRR – 70 %
Budżet partnerów: 30 %

Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności turystycznej powiatu łęczyńskiego wchodzącego w skład Polesia Zachodniego i Doliny Wieprza.

Projekt objął organizację 11 imprez kulturalno – rozrywkowych, opartych na walorach krajobrazowo – kulturowych powiatu łęczyńskiego. W ramach projektu miały miejsce następujące imprezy:

 1. 11 luty – Biesiada Staropolska – w ramach której zorganizowano: warsztaty kuchni staropolskiej, prezentacja tańców i pieśni staropolskich oraz konkurs kulinarny.
  Miejsce imprezy: Ludwin
 2. 1 maja – Majówka w Zawieprzycach – Majówka z Janem III Sobieskim – objęła m.in.: wystawę fotograficzną, prezentację legendy zawieprzyckiej, prezentację tradycyjnych rzemiosł, degustację potraw regionalnych, prezentacje walk rycerskich, a także konkurs historyczny.
 3. 2 maja – Majówka w Zawieprzycach – Majówka Słowiańska – w ramach której odbyła się bardzo szeroka prezentacja kultury i sztuki słowiańskiej (stanowiska rzemieślnicze, tańce, widowisko plenerowe z życia Słowian, kuchnia słowiańska), prezentacja walk wojów średniowiecznych.
 4. 29 – 30 maja -Jarmark Łęczyński – impreza objęła m.in.: pokazy ginących usług i rzemiosł,występy folklorystyczne (w tym gości z Węgier). Wydarzenie artystyczno – rozrywkowe odbyło się na terenie Łęcznej.
 5. 26 czerwca – Noc Świętojańska – atrakcje w ramach imprezy to m.in: degustacja potraw słowiańskich, prezentacja teatru ognia i puszczania wianków, widowisko plenerowe.Wydarzenie miało miejsce na terenie miejscowości Zakrzów.
 6. 1-14 lipca – Plener malarski – 25 artystów z Polski i zagranicy w czasie 14 dni zwiedziło różne zakątki powiatu łęczyńskiego i przygotowało prace zainspirowane pobytem na ziemi łęczyńskiej. Plener zakończył się wystawą, na której zostały zaprezentowane prace artystów.
 7. 17-18 lipca – Festiwal szantowy – impreza objęła m.in.: warsztaty i prezentacje zespołów szantowych, zawody żeglarskie oraz wędkarskie, gry
  i zabawy dla dzieci, kurs żeglarski. Miejscem wydarzenia było Piaseczno.
 8. 7 -8 sierpnia – Rekonstrukcja bitwy cycowskiej – w ramach której w Cycowie miały miejsce: pokaz ułanów i grup ruchomych, orkiestry wojskowej, pokazy sprawnościowe wojska, zawody strzeleckie.
 9. 14-15 sierpnia – Festiwal Ginących Kultur – Festiwal Pieśni Prawosławnych w Dratowie – atrakcją wydarzenia kulturalno – rozrywkowego były m.in. : warsztaty i prezentacje chórów, inscenizacja plenerowa z udziałem przewodnika, dotycząca historii i tradycji miejscowości Dratów, prezentacja kultury prawosławnej oraz degustacja tradycyjnych potraw.
 10. 21 sierpnia – Festiwal Ginących Kultur- podczas którego odbyła się prezentacja kultury żydowskiej, romskiej oraz folkloru małych miasteczek Lubelszczyzny. Degustacja potraw trzech kultur stanowiły dodatkową atrakcję imprezy z Zakrzowie.

11.29 sierpnia – Jarmark sztuki i kultury ludowej Polesia – miejscem wydarzenia kulturalno – rozrywkowego były Zawieprzyce. Impreza objęła m.in. : prezentacje strojów, sztuki i zwyczajów ludowych Polesia, degustację potraw regionalnych, konkurs kulinarny,a także konkurs wieńców dożynkowych.

W ramach projektu wydano również publikacje promocyjne, utworzono nowy portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, a także zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do organizacji imprez kulturalnych.

Koordynacja:
Beata Cieślińska
tel. (081) 752 – 64 – 21, e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013