powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GOŚCINNE BRZEGI- promocja ekoturystyki w Powiecie Łęczyńskim i regionie żółkiewskim

Projekt jest realizowany w ramach Programu Inicjatyw Transgranicznych Euroregionie BUG z wsparciem udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Wartość projektu: 74 294,48 zł

Cel ogólny projektu:
Rozwój turystyki ekologicznej na terenie powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego.

Cel szczegółowy:

1 wymiana dobrych praktyk w zakresie turystyki ekologicznej pomiędzy instytucjami oraz mieszkańcami powiatu łęczyńskiego i regionu żółkiewskiego.

2 Podniesienie wiedzy mieszkańców powiatu łęczyńskiego i regionu żółkiewskiego na temat bogactwa kulturowego oraz przyrodniczego regionu przygranicznego

3 Promocja turystyki ekologicznej w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim

Działania:

Kwiecień 2010 r
Początek realizacji projektu

13-15 Maj 2010 r
wyjazd uczestników projektu do Żółkwi:

konferencja otwierająca projekt
wizyta studyjna w gospodarstwach agroturystycznych w rejonie żółkiewskim z prezentacja potraw ludowych regionu
Obiad- Degustacja tradycyjnych potraw ludowych Ukrainy
Zwiedzanie atrakcji turystycznych Rejonu Żółkiewskiego

17 Maj – 14 Czerwiec 2010 r
Warsztaty kulinarne – 15osób z Powiatu Łęczyńskiego

9- 11 Czerwiec 2010 r
Przyjazd delegacji Rejonu Żółkiewskiego

Warsztaty kulinarne- 15 os z Regionu Żółkiewskiego
Zwiedzanie atrakcji turystycznych Powiatu Łęczyńskiego

Lipiec, Sierpień 2010 r
Wydanie publikacji „Tradycyjne potrawy ludowe Powiatu Łęczyńskiego i Rejonu Żółkiewskiego”

Wrzesień 2010 r
Zakończenie i realizacja projektu