powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pozyskaliśmy miliony z Unii Europejskiej

Powiat Łęczyński pozyskał w okresie programowania środków unijnych na lata 2004-2006 środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów o łącznej wartości ok. 6 000 000 zł:

 1. Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 na odcinku Kol Łuszczów-Piotrówek
 3. Klucz do sukcesu. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie Łęczyńskim
 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 22718 w miejscowościach Stara Wieś i Puchaczów
 5. Komputerowi eksperci. Promocja kształcenia ustawicznego w Powiecie łęczyńskim
 6. Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005 7. Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2005/2006 8. Mogę więcej. Program stypendialny dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007 9. Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2004-2005 10. Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2005-2006
 7. Eurostudent – program stypendialny dla województwa lubelskiego 2006-2007
 8. Wirtualny Powiat. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II
 9. „Bogactwo pogranicza – transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim”
 10. Bogactwo pogranicza – tradycje kultury ludowej w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim
 11. Bogactwo pogranicza – transgraniczna strategia rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim i Rejonie Żółkiewskim. Etap II
 12. Twoja alternatywa – zarządzanie projektami europejskimi szansą dla osób zatrudnionych w sektorach objętych restrukturyzacją
 13. Transgraniczny Festiwal Kultury Słowian Wschodnich

■ Dodatkowe informacje na temat realizacji projektów: Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Powiatu.