powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia

Cel ogólny projektu: Promocja walorów kulturalno-przyrodniczych poprzez organizację festiwalu, warsztatów edukacyjnych z zakresu turystyki i wydanie publikacji dotyczącej atrakcji turystycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu zorganizowano imprezę plenerową festiwal szantowy nad jez. Piaseczno, przeprowadzono konkurs kulinarny dla restauracji na najlepszą potrawę regionalną oraz wydano folder turystyczny.

Okres realizacji: 13.08.2012 – 31.12.2013
Całkowity koszt projektu: 21.577,40 zł
Koszty kwalifikowane: 18.883,04 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 15.106,43 zł
Poziom dofinansowania: 80 %

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie.”