powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie gminy Ludwin

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2016 – 2020
Całkowita wartość projektu: 13.457.847 zł
Finansowanie:
■ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 563 227,00 zł
■ Budżet Państwa – 4 894 620 zł

Projekt obejmuje:
1) prace scaleniowe
2) zagospodarowanie poscaleniowe na obszarze 2 506,2324 ha w miejscowościach: Grądy, Kocia Góra, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi:
– budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej – 9 km,
– przebudowa dróg o nawierzchni tłuczniowej – 17 km,
– przebudowa dróg gruntowych- 12 km,
– poprawa parametrów melioracji szczegółowych ( odmulanie, karczowanie, udrożnienie przepustów)- 30 km,
– budowa przepustów umożliwiających dojazd do działek- 50 szt.