powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Program Bogdanka – przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w m. Nadrybie poprzez budowę ronda

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku 2005 również dzięki wsparciu środków UE udało się zmodernizować odcinek drogi powiatowej na odcinku Stara Wieś – Puchaczów. Dokonano wtedy wymiany nawierzchni drogi, zbudowano chodniki, miejsca parkingowe oraz ścieżkę rowerową od skrzyżowania w Starej Wsi z drogą krajową nr 82 (Lublin – Włodawa) w kierunku Bogdanki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa V Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
Okres realizacji: 15.10.2009 – 30.12.2010
Wartość całkowita: 16 936 140,72 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 54,67 %
budżet powiatu: 45,33 %

W ramach realizacji projektu wyremontowano drogę, aż do skrzyżowania koło Szkoły Podstawowej w Nadrybiu, które zostało przekształcone w rondo. Przy drodze tej powstał dalszy ciąg ścieżki rowerowej oraz pasy postojowe dla odbiorców węgla.

W ramach projektu została również wyremontowana droga powiatowa z Puchaczowa przez Dratów aż do drogi wojewódzkiej nr 820 (Łęczna – Sosnowica). Droga ta była w bardzo złym stanie technicznym. Mieszkańców Dratowa ucieszy także fakt, że wzdłuż całej miejscowości zaplanowano budowę chodnika.

Podjęte w ramach projektu działania z pewnością zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców Puchaczowa, Bogdanki, Nadrybia i Dratowa, ułatwią także dojazd do kopalni i w kierunku Pojezierza Łęczyńskiego.

Szczegóły dot. projektu:

  • modernizacja 10,573 km drogi
  • budowa 1 ronda oraz modernizacja 9 skrzyżowań
  • budowa i utwardzenie 15,8 km poboczy
  • budowa 3,8 km chodników oraz 1,6 km ścieżki rowerowej
  • budowa 6 przjeść dla pieszych, 8 wiat, 1156 mb barier, 7 zatok autobusowych, parkingu na 10 miejsc postojowych, pasa postojowego o dł 0,4 km dla samochodów ciężarowych
  • modernizacja 2,1 km chodników, 1 wiaty postojowej,5 przepustów i 3 zatok autobusowych.

Koordynacja:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95, 21 – 010 Łęczna
tel. (081) 752 – 30 – 82