powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2009-2013
Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.4 Marketing gospodarczy

Wartość projektu: 1.100.000,00 zł
Finansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 75%
  • wkład własny – 25%
    Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 01.03.2011 r.

Celem projektu było: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa w kraju i za granicą oraz wykreowanie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

Działania podjęte w ramach realizacji:

  1. Opracowanie strategii promocji inwestycyjnej
  2. Opracowanie ofert inwestycyjnych
  3. Organizacja forum inwestycyjno-gospodarczego LUB-INVEST
  4. Organizacja akcji promocyjnej PRESS-TOUR
  5. Utworzenie portalu internetowego LOM wraz z mapką interaktywną
  6. Publikacje i reklama w wydawnictwach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Projekt realizowany w partnerstwie. Lider- Miasto Lublin, partnerzy – powiat lubelski, powiat lubartowski, powiat łęczyński, powiat świdnicki.