powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Utworzenie bazy danych rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych (rejestrów gruntów) i dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków z lat 1964-2002 dla jednostki ewidencyjnej 061006_2-Spiczyn, powiat łęczyński wraz z dostawą oprogramowania do obsługi bazy. Znak sprawy: GK.272.1.253.2023

Usługa organizacji wyjazdu studyjnego oraz konferencji w ramach operacji pt. „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” Nr sprawy: IRP.272.1.232.2023