powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„Przeprowadzenie klasyfikacji gruntów w działce ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 0017-Milejów Osada, jednostka ewidencyjna 061004_2-Milejów numerem 109/6 o powierzchni 0,30 ha, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako PsIV i PsV oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie stwierdzonych zmian” Znak sprawy: GK.272.1.408.2022

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie” Znak sprawy: IRP.272.1.319.2022