powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”.

„Sukcesywny zakup oleju napędowego (ON) do pojazdów wykorzystywanych na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie” Nr sprawy PZAZJ.272.5.2023

Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego „pakietu szkoleniowego OPW” dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nr sprawy: 1/2023