powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów w formule zaprojektuj i wybuduj”. Nr sprawy IRP.272.1.177.2021

Nr sprawy: IRP.272.1.149.2021 „Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON) do pojazdu wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu „Mobilny bez barier”.

Nr sprawy: IRP.272.1.3.2021 „Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON) do pojazdu wykorzystywanego na potrzeby realizacji projektu „Mobilny bez barier” .