powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 1205/1 w obrębie ewidencyjnym 10-Puchaczów, jedn. ewid. Puchaczów.