powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wraz z bursą szkolną” Nr sprawy: IRP.272.1.393.2021