powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego”. Znak sprawy: IRP.272.1.165.2023

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnej hali sportowej”. Znak sprawy: IRP.272.1.123.2023

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji „Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie”. Znak sprawy: IRP.272.1.82.2023

Zakup, dostawa i montaż sprzętu w celu zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób z problemami poznawczymi w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A