powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
WAŻNE! Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

WAŻNE! Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Organizacje pozarządowe ze szczególną uwagą powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na nie nowy obowiązek wskazywania swoich beneficjentów rzeczywistych. W przypadku jego niedopełnienia muszą liczyć się z poważnymi sankcjami pieniężnymi.

CZYTAJ…
I Powiatowy Konkurs Świąteczny „Zaśpiewajmy Jezuskowi” rozstrzygnięty!

I Powiatowy Konkurs Świąteczny „Zaśpiewajmy Jezuskowi” rozstrzygnięty!

Komisja konkursowa przyznała 9 nagród w dwóch kategoriach.

Kategoria wiekowa do 10 roku życia:
– I miejsce – ex aequo: Klaudia Rutkowska, Antoni Kosakowski
– II miejsce – ex aequo: Mateusz Jabłoński, Helena i Franciszek Krakowiak
– III miejsce- ex aequo: Oliwia Macioszek, Filip Jung

Wyróżnienie:
– Oliwier Redzik
– Aleksandra Staropiętka
– Amelia Czuchaj
– Julia Stasicka
– Konrad Ciesielski
– Jakub i Hanna Staropiętka
– Filip Pietrzak
– Jagoda Jung
– Piotr i Krzysztof Kopania
– Klasa 2 SP w Głębokiem.

Kategoria wiekowa 11-18 lat:
– I miejsce- Weronika Kawalerska
– II miejsce – Patrycja Hola
– III miejsce – Milena Dyszewska

Wyróżenienie: Karolina Widzisz

Nagroda publiczności:
Kategoria wiekowa do 10 roku życia: Oliwier Redzik
Kategoria wiekowa 11-18 lat: Patrycja Hola

Gratulujemy! Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń. Wszystkie wykonania były niepowtarzalne i wyjątkowe. Cieszymy się, że pomimo pandemii, mogliśmy wspólnie kolędować Nowonarodzonemu.

W sprawie odbioru nagród, skontaktujemy się za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie. Oprócz osób nagrodzonych, każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.

Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Kolejne miejsca pracy w powiecie łęczyńskim

Powiat Łęczyński po raz kolejny otrzymał środki na realizację usługi asystenta w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 501,219 mln zł.

Powiat Łęczyński otrzymał 1 942 335,00 zł.

Gminy z terenu powiatu łęczyńskiego nie wzięły udziału w świadczeniu usługi asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W związku z ogromnym zainteresowaniem w poprzednich edycjach programu, zwiększyliśmy liczbę osób niepełnosprawnych do 70 osób oraz liczbę asystentów do 35 osób.

  • Planowana liczba dzieci w wieku do 16 r.ż. wynosi 10 osób.
  • Planowana liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 45, w tym 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • Planowana liczba osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi 15.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).