powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXVI Sesja Rady Powiatu

XXXVI Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 01.02.2022 r.

AG.0002.36.2022

Informuję, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 8 lutego 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6.Podjęcie uchwały:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
d) w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej w Łęcznej,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach europejskiego Program ERASMUS PLUS „Mobilni i młodzi technicy” ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
f) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Transmisja Sesji Rady Powiatu: Link

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i zdrowia ogłaszanego w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

CZYTAJ…