powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXVII Sesja Rady Powiatu

XXVII Sesja Rady Powiatu

Łęczna, dnia 02.06.2021 r.

AG.0002.27.2021

Informuję, iż XXVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 2022.”
6. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) zmieniająca uchwałę nr XIV/123/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. „Aktywni 2020” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Więcej szczegółów TUTAJ i TUTAJ.

Ogólnopolski projekt w „Jagiellończyku”!

Ogólnopolski projekt w „Jagiellończyku”!

Młodzi w Akcji+ to ogólnopolski program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych.

CZYTAJ…