powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej trwa wielkie szycie.

Placówka przyłączyła się do Akcji Edukacyjnej organizowanej przez UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, której celem jest m.in. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, a przede wszystkim zebranie środków na zakup szczepień dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
Akcja polega na szyciu lalek, które zostaną poddane licytacji, a zebrane w ten sposób fundusze będą przekazane na zakup szczepionek.

Chcąc przyłączyć się do programu wystarczy zgłosić się do ORW, ul. Litewska 16 w Łęcznej, tel. 81 531 53 12 lub do Wydziału Promocji w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, tel. 81 531 52 08 po szablon lalki i uszyć zabawkę według własnego pomysłu.
Gotową laleczkę należy dostarczyć do ORW do końca lutego 2022 r.

Szablon A2 (podzielony na 4 części w formacie A4) można również pobrać poniżej.