powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Kontakt:
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. +12 662 44 32,
e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl