powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński prowadzi nabór wystawców na Dożynki Powiatu Łęczyńskiego, które odbędą się 4 września w Cycowie.

Zachęcamy do zgłaszania stoisk promocyjnych przygotowanych przez gminy, instytucje kultury, podmioty świadczące usługi doradcze dla rolników, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także artystów ludowych, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych i tradycyjnych, oferujących wyłącznie własne prace lub wyroby.

Na karty zgłoszeniowe oczekujemy do dnia 21 sierpnia 2022 r.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami mogą zostać dostarczone w jednej z wymienionych poniżej form:

– osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Kancelaria podawcza – pok. 111, al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

– drogą elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia) na adres e-mail: promocja@powiatleczynski.pl

Obsługa gastronomiczna i handlowa imprezy oraz obsługa urządzeń rekreacyjnych dla dzieci zostały zlecone na zasadzie wyłączności jednemu podmiotowi.