powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego do udziału w Pilotażu GovTech inno_LAB.

Udział w projekcie umożliwia podniesienie kompetencji JST w zakresie:

▪️ wdrażania innowacji w strukturach instytucji,

▪️ stosowania dialogu technicznego oraz dwuetapowego konkursu w ramach PZP.

▪️ stosowania zwinnych metodyk zarządzania projektami,

▪️ współpracy między administracją samorządową a innowatorami, którzy wspólnie mogą znaleźć innowacyjne i efektywne rozwiązania rzeczywistych wyzwań administracji samorządowej, wspierających działanie JST oraz ich usługi dla obywateli.

W ramach programu zespół przedstawicieli JST podniesie wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania innowacji oraz będzie pracować nad rozwiązaniem wyzwania JST.

Program dla JST w ramach pilotażu obejmuje etapy:

1. Nabór JST

2. Współpraca z JST

3. Diagnoza potrzeb i redefinicję wyzwania

4. Dialog techniczny

5. Organizacja konkursu w trybie PZP

6. Opieka pokonkursowa

Jakie są korzyści udziału w pilotażu dla jednostek samorządu terytorialnego?

🔹 poczucie bezpieczeństwa w kontekście stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych (w szczególności innych niż przetarg nieograniczony),

🔹 znajomość nowych metod pracy dostosowanych do specyfiki wdrażania innowacji (np. Agile, Scrum),

🔹 wiedza o rynku innowacji,

🔹zmiana wizerunku urzędu jako instytucji nowoczesnej, otwartej na innowacje i zwinne sposoby współpracy.

Więcej informacji na stronie operatora : https://www.marr.pl/govtech/