powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
79. Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

79. Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

27 marca 1944 r. doszło do zamieszek w skutek przypadkowej potyczki partyzantów Batalionów Chłopskich z oddziału „Sosny” z patrolem niemieckim. Patrol ten przybył do wsi w celu zabrania szczątków rozbitego w okolicy samolotu bądź rakiety V-1.
W czasie potyczki zginęło kilku Niemców. Na mieszkańców wsi padł wielki strach przed zemstą wroga.(…) 9 kwietnia 1944 r.
w pierwszy dzień Wielkiej Nocy, kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy niemieckich o świcie wkroczył do wsi. Niemcy szli
od zabudowań do zabudowań paląc je i zabijając znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ludzi, nie zważając przy tym
na ich wiek i płeć. Uratowali się tylko ci, którzy poszli do kościoła w Łańcuchowie na rezurekcję.(…) Akcja Niemców zaalarmowała miejscowe siły Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Ruszyły one na odsiecz mieszkańcom wsi, lecz było już
za późno.

(K. Woś, 70 rocznica zbrodni niemieckiej w Kolonii Ostrówek, „Zeszyty Milejowskie” 2014 nr 1-2, s.1)

79. rocznica tragedii w Kolonii Ostrówek

W wielkanocny poranek, 9 kwietnia 1944 r., kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy niemieckich wkroczył do wsi Kolonia Ostrówek.

Okupanci nad ranem wkroczyli do wsi, paląc po drodze wszystkie domy i gospodarstwa, nie mając litości zabijali wszystkie napotkane osoby. Tego poranka straciło życie 24 mieszkańców Kolonii Ostrówek w wieku od 2 do 76 lat. Pozostali mieszkańcy ocaleli, gdyż udali się do Łańcuchowa na rezurekcje. Pacyfikacja wsi była odwetem za śmierć kilku Niemców, którzy zginęli podczas przypadkowej potyczki, jaką we wsi stoczyli partyzanci „Batalionów Chłopskich” z patrolem niemieckim. Ofiary „krwawej niedzieli” zostały pochowane na cmentarzu w Łańcuchowie.

Składamy hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń, jakie napisała historia…

Konkurs pn.”Wielkanocne przysmaki – Wielkanoc” 2023 ogłoszenie wyników

Konkurs pn.”Wielkanocne przysmaki – Wielkanoc” 2023 ogłoszenie wyników

Tegoroczny konkurs „Wielkanocne przysmaki” 2023 to uczta zarówno dla wzroku jak i podniebienia.
W szranki stanęło aż sześć kół gospodyń wiejskich. Rywalizacja wyłoniła trzech zwycięzców, których obficie zdobione mazurki widzicie na zdjęciach.

Na podium stanęły reprezentantki następujących kół gospodyń wiejskich:

I MIEJSCE – KGW Dratów

II MIEJSCE – KGW Grądy

III MIEJSCE – KGW Zezulin Drugi

Wyróżnienia:

KGW Stara Wieś Stasin

KGW Klarów

KGW Jaszczów

Serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu                 pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Tegoroczna 2023 edycja powiatowego konkursu pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc” przyniosła do Starostwa aż 21 przepięknych stroików i niewątpliwie każdy z nich zasługuje na pochwałę i docenienie. W dwóch kategoriach wyłonionych zostało łącznie sześciu zwycięzców, trzy stroiki zostały natomiast wyróżnione.

Serdeczne gratulacje dla:

Kategoria wiekowa: młodzież powyżej 15. roku życia

🥇I MIEJSCE – Julia Ilczuk

🥈II MIEJSCE – Oliwia Pieczakowska

🥉III MIEJSCE – Bartłomiej Gąsior

Kategoria wiekowa: dorośli powyżej 18. roku życia

🥇 I MIEJSCE – Agnieszka Grabowska

🥈 II MIEJSCE – Katarzyna Rzepecka

🥉 III MIEJSCE – Waldemar Bronisz

Wyróżnienia: Dorota Zawrotniak, Zuzanna Wieczorek, Jan Turek

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyozdobienie naszego Starostwa. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie za rok 🫵

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich stroików poniżej:

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu.

Warto już na początkowym etapie zaciągania zobowiązania wziąć pod uwagę, czy będzie nas stać na takie obciążenie finansowe i dotrzymywanie terminów w spłacie kolejnych rat. Niestety pomimo zachowanej ostrożności zdarzają się sytuacje, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, jak choćby utrata pracy czy też choroba.

Gdy nie jesteśmy w stanie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań należy jak najszybciej poinformować o tym wierzyciela. Unikanie kontaktu z wierzycielem nie poprawi wcale naszej sytuacji. Upływ czasu działa jedynie na niekorzyść dłużnika, gdyż naliczane są odsetki za opóźnienie. Wierzyciel może także wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu. A to będzie generowało dodatkowe, wysokie koszty. Powinniśmy więc jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o naszej aktualnej sytuacji i podjęciu próby negocjacji, aby wspólnie wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Pamiętaj!
Utrata pracy, problemy zdrowotne, czy też inne nieprzewidziane sytuacje nie zwalniają z obowiązku uregulowania zaciągniętego zobowiązania.

Negocjacje to jedna z najlepszych dróg w celu osiągnięcia porozumienia dłużnika z wierzycielem. Pojawia się zapewne pytanie dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, w której to wy pożyczyliście swoje ciężko zarobione pieniądze, a ktoś uchyla się od ich oddania, dodatkowo przy każdej próbie kontaktu odbijamy się od przysłowiowych drzwi. Wierzyciel, który jest poinformowany o aktualnej sytuacji dłużnika i widzi chęć wypracowania porozumienia w kwestii spłaty zadłużenia, chętniej godzi się na pewne ustępstwa.

Zaliczamy do nich:

 1. odstąpienie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w spłacie raty,
 2. wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to na zmniejszenie raty naszego zobowiązania ale wydłuży okres spłaty,
 3. częściowe umorzenie zobowiązania

Arbitraż to jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego. Jest zdecydowanie rozwiązaniem tańszym i działa szybciej, a kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Co ważne cechuje go poufność w stosunku do rozpraw sądowych, które są jawne.

Arbitraż to sposób rozwiązania sporu pomiędzy stronami, na który muszą wyrazić zgodę w formie zawarcie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Ugoda jest efektem pozasądowego dojścia do porozumienia wierzyciela z dłużnikiem. Za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak np. mediacja, arbitraż czy negocjacje, strony wypracowują porozumienie, które ma na celu uwzględnienie interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika.

Ugoda jest więc dokumentem, który zawiera postanowienia, których obie strony zobowiązują się przestrzegać w ramach polubownego rozwiązania sporu. Warto więc wiedzieć co taki dokument określa, a mianowicie:

 1. rodzaj zawieranej ugody,
 2. miejsce i czas zawarcia ugody,
 3. dokładne oznaczenie stron,
 4. oświadczenie o uznaniu długu przez dłużnika,
 5. określenie rodzaju wierzytelności, a także sposób i termin spłaty zadłużenia,
 6. ewentualne ustępstwa stron, jakie zostały wypracowane podczas wspólnie wypracowywanego porozumienia,
 7. podpisy złożone przez obie strony.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Ważny komunikat dla przewoźników posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
tj. art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201) przewoźnicy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są zobowiązani do zgłoszenia ilości osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia. Dodatkowo, przewoźnicy muszą podać informacje o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. do właściwego organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Druk oświadczenia można pobrać ze strony https://powiatleczynski.pl/komunikacja/transport/
i należy złożyć w organie, który wydał zezwolenie lub przesłać na adres organu.

Przypominamy także o oświadczeniu dotyczącym bazy eksploatacyjnej wyposażonej co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, których fakt istnienia przewoźnicy mieli obowiązek zgłosić w terminie do 15 stycznia 2023 r. (druk do pobrania ze strony podanej wyżej).