powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Dylewski Stanisław
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 7, parter
tel. 81 53 15220
e-mail: s.dylewski@powiatleczynski.pl

http://leczna.geoportal2.pl/
e-mail ogólny: geodezja@powiatleczynski.pl

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

■ bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów – wprowadzanie zmian z urzędu i na wniosek stron,
■ wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów – odpłatnie, na żądanie właścicieli i osób uprawnionych z zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych,
■ wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
■ rejestracja umów dzierżawy,
■ wydawanie postanowień i decyzji prostujących oczywiste omyłki w ewidencji gruntów,
■ prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości; 

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Excel’a

Wzór wniosku o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Excel’a

Miasto Łęczna i gmina Cyców

Zakrzewski Adrian
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 2, parter
tel. 81 53 15214
e-mail: a.zakrzewski@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Ludwin

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 6, parter
tel. 81 53 15218
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Milejów, gmina Spiczyn

Gregorowicz Adrian
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 6, parter
tel. 81 53 15219
e-mail: a.gregorowicz@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00

Gmina Łęczna, gmina Puchaczów

Serwin Barbara
Inspektor ds. Ewidencji Gruntów
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 1, parter
tel. 81 53 15222
e-mail: b.serwin@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów : 
■ Poniedziałek-piątek: 8.00 – 13.00

Informujemy Komorników Sądowych, że w Geoportalu Powiatu 
Łęczyńskiego dostępnym pod adresem internetowym 
http://leczna.geoportal2.pl/w zakładce: „Dostęp w trybie chronionym” > „Zapytania komornicze”, został 
udostępniony moduł pozwalający na wyszukiwanie dłużników jako podmiotów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Usługa zostanie udostępniona po złożeniu „Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła” – wzór wniosku do pobrania na dole strony.

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

■ sprzedaż map wielkoskalowych do celów informacyjnych,
■ poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,
■ obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
■ weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu,
■ prowadzenie, aktualizacja, odnawianie i wyłączanie materiałów zgromadzonych w zasobie

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku o udostępnienie wydruku mapy zasadniczej i innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Excel’a

Informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że na dole strony znajdują się Tabele atrybutów GESUT do pobrania w formacie Word’a i PDF, niezbędne do wypełnienia i załączenia do operatu technicznego powstałego w wyniku inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu

Fiutka Andrzej
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter.
tel. 81 53 15212
e-mail: a.fiutka@powiatleczynski.pl

Kachel Michał
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter.
tel. 81 53 15211
e-mail: m.kachel@powiatleczynski.pl

Mazurkiewicz Olga
Inspektor ds. Geodezji i Kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter
tel. 81 53 15213
e-mail: o.mazurkiewicz@powiatleczynski.pl

Jagiełło-Czech Wioletta
Inspektor ds. geodezji i kartografii
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 4, parter
tel. 81 53 15211
e-mail: w.czech@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa – piątek: 7.30 – 13.00
■ wtorek: 8.30 – 14.00

Informujemy, że została udostępniona usługa zgłaszania prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego za pomocą Geoportalu Powiatu Łęczyńskiego. Usługa zostanie udostępniona po złożeniu „Wniosku o nadanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła” – wzór wniosku i projekt umowy do pobrania na dole strony.

UZGADNIANIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

■ organizowanie narad koordynacyjnych; 
■ uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
■ prowadzenie bazy GESUT w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Kawalerska Magdalena
Inspektor ds. narad koordynujących

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter
tel. 81 53 15221
e-mail: m.kawalerska@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa – piątek: 7.00 – 15.00
■ wtorek: 8.00 – 16.00

Formularz wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci – do pobrania na dole strony.

Pliki: